Jakie będą zasady zatrudniania pracowników w żłobkach

Żłobki, które działają na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ), z dniem wejścia w życie nowej ustawy, co nastąpi po miesiącu od publikacji w Dzienniku Ustaw, staną się żłobkami w rozumieniu przepisów tej ustawy. Zostaną też wykreślone z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który prowadzi wojewoda. Zostaną natomiast wpisane do nowego rejestru prowadzonego przez gminę. Natomiast pracownicy żłobków, którzy dotychczas podlegali pod przepisy ustawy o ZOZ, staną się z mocy prawa pracownikami żłobków w rozumieniu tej ustawy. W tych przypadkach zastosowany będzie art. 231 kodeksu pracy, który reguluje zasady przejścia zakładu pracy. Ponadto od tego momentu do pracowników żłobka będą stosowane przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie uchwały dotyczące działania żłobków muszą podjąć radni

Czy żłobek musi mieć ustanowiony nowy statut

Czy opiekunowie muszą uzupełnić kwalifikacje i odbyć szkolenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostosować żłobek do nowych przepisów.