Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy on przedawnienia nadpłaconych przez firmy składek. Na przykład wtedy, gdy odprowadzono składki za pracownika, którego dochód przekroczył już 30-krotność średniej płacy.

Projekt przewiduje, że ZUS będzie musiał poinformować płatnika o kwocie nadpłaconych składek. Ten będzie mógł wtedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. 10-letnie przedawnienie nadpłaconych składek będzie się liczyło od dnia otrzymania przez płatnika zawiadomienia o nadpłacie, złożenia przez niego wniosku o jej zwrot albo jeśli ani nie otrzymał zawiadomienia, ani nie złożył wniosku od dnia opłacenia składek.

– To ostatnie rozwiązanie należy zlikwidować. Może ono prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca nie zauważy, że ma prawo do żądania zwrotu nadpłaty, bo ZUS nie przysłał mu informacji o nadpłacie – mówi Małgorzata Rusewicz z PKPP Lewiatan.

Projekt jest w uzgodnieniach.