Trybunał Konstytucyjny, który badał przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników, uznał we wtorek, że finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją. Sędziowie dali 15 miesięcy na zmianę tych przepisów.

"15 miesięcy to niedużo czasu. Będzie bardzo trudno, aby wprowadzić to przed wyborami parlamentarnymi. Choć - z drugiej strony - powinno to się znaleźć w budżecie 2012 roku. Jesień 2011 to ten czas, kiedy będziemy o tym decydować" - mówił Schetyna na środowej porannej konferencji prasowej w Sejmie.

W ocenie marszałka "miałoby sens" całościowe potraktowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. "Może wpłynąć skarga do TK w sprawie innych grup zawodowych (...) W perspektywie najbliższych tygodni rząd musi odpowiedzieć, jak widzi tę reformę i kogo będzie dotyczyć" - dodał Schetyna.

"Wyrok TK jest jednoznaczny. Trzeba to zrobić i już" - podkreślił marszałek.

Wniosek do TK skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawę składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników regulują przepisy ustawy z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według tych przepisów składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników są finansowane z budżetu państwa, niezależnie od osiąganych przez rolnika przychodów.