5,7 procent respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie 22 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1071 osób powyżej 18. roku życia.