Dla porównania nasi południowi sąsiedzi Czesi przeznaczają na ten cel o 594 dolary więcej. Na leczeniu swoich mieszkańców nie oszczędza również Norwegia. Tam na zdrowie wydaje się najwięcej, bo ponad 4 tys. dolarów.

Średnio kraje OECD przeznaczają rocznie na ochronę zdrowia 6 proc. PKB. Polska zamierza ten poziom osiągnąć za jakieś 10 lat. Obecnie musimy zadowolić się 4,3 proc. PKB. Rocznie daje to ponad 64 mld zł.

bm