Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania. Zastąpi ono rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie. (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 75 z późn. zm.).

– Określając wykaz chorób, uwzględniliśmy postęp w medycynie umożliwiający leczenie schorzeń, które kiedyś mogły być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie ze względu na brak skutecznych sposobów ich zwalczania. Pod uwagę wzięliśmy również postęp w dziedzinie profilaktyki – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

Rozporządzenie musi uwzględniać specyfikę służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Na jego podstawie jeszcze w tym roku funkcjonariuszom będą wypłacane odszkodowania przysługujące w przypadku wypadków i chorób mających związek ze służbą. Z najnowszego wykazu usunięto choroby niezwiązane z właściwościami i warunkami służby, np. przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe układu ruchu. Uznano bowiem, że zwyrodnienie kręgosłupa należy do chorób społecznych. Cierpi na nią około 80 proc. społeczeństwa w wieku 30 – 40 lat. Na liście chorób uprawniających do odszkodowania znalazły się natomiast beryloza (choroba płuc), ostre alergie oraz różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.