W czasie wakacji nauczyciele starają się o awans zawodowy. Dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne organizuje dyrektor szkoły, a tych, którzy chcą stać się nauczycielami mianowanymi, egzaminuje gmina.

Uzyskanie najwyższego stopnia awansu (dyplomowanego) wiąże się z postępowaniem w kuratorium oświaty. Na przykład Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca sierpnia przeprowadzi 2360 postępowań. Jak sprawdziliśmy, rzadko zdarza się, aby nauczyciele nie awansowali.

– Na kilka tysięcy nauczycieli tylko kilku nie uzyskuje akceptacji komisji – mówi Andrzej Rafa z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Jeśli tak się zdarzy, mogą odwoływać się od negatywnych dla nich decyzji.

Stażyści, który nie otrzymają awansu, mogą się odwołać do gminy. W przypadku nauczycieli kontraktowych od decyzji gminy mogą odwołać się do kuratorium. Z kolei od negatywnej decyzji kuratora w sprawie nauczyciela mianowanego ubiegającego się wyższy stopień awansu można odwołać się do ministra edukacji narodowej.

W każdym przypadku po ewentualnym uchyleniu decyzji postępowanie przeprowadzanie jest ponownie. W skład komisji, która decyduje o awansie, powinni zostać powołani inni niż poprzednio członkowie.