Pracodawcy nie ubiegają się w urzędach pracy o pieniądze na opłacenie szkoleń pracowników. Według ekspertów nie zależy im na podnoszeniu ich kwalifikacji. Z kolei firmy twierdzą, że nie wiedzą o możliwościach ubiegania się o refundację.

Refundacja za szkolenia

Jest kilka możliwości refundowania firmom z Funduszu Pracy (FP) kosztów szkoleń pracowników. Tak zwana ustawa zatrudnieniowa (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) przewiduje, że pracodawca, który stworzył zakładowy fundusz szkoleniowy, może otrzymać z FP do połowy kosztów szkolenia pracownika, choć nie więcej niż równowartość średniej płacy (obecnie 3,1 tys. zł). Wyższa refundacja przysługuje mu za starszego pracownika, takiego, który ukończył 45 lat. Jeśli go przeszkoli, może otrzymać do 80 proc. kosztów szkoleni i aż do 300 proc. średniej płacy (9,3 tys. zł).

Szczególnie atrakcyjna jest refundacja za długie szkolenie, ponieważ mogą o nią ubiegać się także te firmy, które nie mają zakładowego funduszu szkoleniowego. A także dlatego, że nie ma tutaj górnego pułapu zwrotu kosztów. Czyli teoretycznie dyrektor urzędu pracy może zapłacić za każde szkolenie, niezależnie ile kosztuje, nie więcej jednak niż kwotę odpowiadającą 80 proc. jego kosztów. Pod warunkiem że trwa ono co najmniej 22 dni robocze (czyli co najmniej miesiąc) w wymiarze równym czasowi pracy pracownika. Pracodawca udziela wtedy pracownikowi tzw. płatnego urlopu szkoleniowego i musi zatrudnić w jego miejsce bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy.

Dla firm w trudnej sytuacji

Oprócz ustawy zatrudnieniowej, także ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035) przewiduje częściowy zwrot kosztów dla pracodawców za szkolenie pracowników. Nie może trwać ono dłużej niż sześć miesięcy.

Refundacja jest możliwa, pod warunkiem że firma ma m.in. zakładowy fundusz szkoleniowy, a jej obroty spadły o nie mniej niż 25 proc. w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. Refundacja przysługuje za szkolenie podwładnego, który jest objęty przestojem lub ograniczonym wymiarem czasu pracy, nie więcej niż do połowy pełnego czasu pracy. Ponadto szkolenie musi być powiązane z obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy.

Firma może otrzymać z tytułu przeszkolenia jednego pracownika do 80 proc. kosztów szkolenia, nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 9,3 tys. zł).