Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w październiku 2009 roku nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,4% i wyniosło 5267,4 tys. osób, podał GUS.

Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku wzrosło średnio o 2,2% r/r. Rozbieżności w prognozach były znaczne, a oczekiwania wahały się od 1,1% do 3,1% przy średniej na poziomie 2,24%. Średnia oczekiwań jedenastki ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosła -2,6% (oczekiwania: -2,5% do -2,7%).