"Oporność bakterii na antybiotyki jest przyczyną narastających zakażeń szpitalnych, dlatego niezbędne jest identyfikowanie nowych czynników przeciwbakteryjnych, wykazujących nowe mechanizmy działania" - powiedziała dr Solecka.

Wiadomo, że substancja hamuje wzrost bakterii takich jak: Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Stenotrophomonas maltophilia i Bordetella bronchiseptica.

Jak informuje Jarosław Jaworski z NIZP-PZH, struktura nowej substancji nie była jeszcze odnotowana w literaturze medycznej i naukowych bazach danych. "Nowo odkryty związek wykazuje zbliżony mechanizm działania do antybiotyków beta-laktamowych (szeroko stosowanej grupy antybiotyków bakteriobójczych - red.), lecz jego budowa chemiczna jest odmienna. Daje to nadzieję na wolniejsze nabywanie mechanizmów oporności przez bakterie" - opisuje Jaworski.

Dr Solecka od wielu lat prowadzi badania naturalnych, bioaktywnych metabolitów o właściwościach antybiotycznych. Nowy związek chemiczny udało się uzyskać w wyniku długotrwałych i skomplikowanych procedur badawczych (m.in. chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej - HPLC). "We współpracy z naukowcami z Narodowego Instytutu Leków udało się określić jego strukturę chemiczną. Zbadano też właściwości biologiczne związku, do których należą przede wszystkim aktywności przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne" - wyjaśnia Jaworski.

Kontynuowanie badań dr Soleckiej będzie możliwe dzięki wartemu ponad 6 milionów zł unijnemu grantowi, pozyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pieniądze będą przeznaczone na utworzenie nowego laboratorium, zakupienie sprzętu i utworzenie zespołu badawczego.

Jak wyjaśniła dr Solecka, w ramach grantu będą prowadzone wielokierunkowe, trwające trzy i pół roku prace badawcze. "Po ich przeprowadzeniu okaże się, czy ta substancja nie ma działań ubocznych, czy jest na tyle interesująca, by wprowadzać ją na rynek. Na razie jest za wcześnie, by mówić o wprowadzaniu na rynek nowego antybiotyku. Zanim to zrobimy, czeka nas jeszcze dużo pracy" - zaznaczyła.

Zapowiedziała, że poszukiwane będą różne aktywności, które mogą wykazywać związki tego typu. "Z literatury wynika, że posiadają one właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe. Zbadanie tych wszystkich właściwości jest na razie w planach" - dodała.

Jaworski podkreślił przy tym, że w tej chwili własność intelektualna opisanych wyników badań została zabezpieczona dwoma zastrzeżonymi patentami.