Wprowadzony w 2000 roku Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) przeznaczony jest do wspomagania prac związanych z rejestracją i obsługą administracyjną studentów. Z platformy korzystają kandydaci na studia, studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni.

– Dzięki USOS kandydat na studia może zarejestrować się przez internet – tłumaczy Anna Korzekwa, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną uczelni system także miał być ułatwieniem. Wiele zleceń generowanych jest automatycznie. W ten sposób można zlecić m.in. drukowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zaświadczeń, protokołów i kart egzaminacyjnych. System także oblicza wysokość stypendium i średnią ocen.

– Student nie może tracić czasu na czekanie w kolejce do profesora po wpis – uważa Tomasz Lewiński, dyrektor biura prawnego Parlamentu Studentów RP.

Pogląd ten podziela też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umożliwia studentom przejście na elektroniczną dokumentację przebiegu studiów. Decyzję, czy indeks ma być tradycyjny czy elektroniczny, podejmuje uczelnia.

Papierowe indeksy likwidują m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mimo tych wszystkich udogodnień studenci skarżą się na awarie systemu. Problemy wynikają z błędów pracowników administracyjnych, którzy nie są przeszkoleni do obsługi sytemu.

Co można zrobić na uczelni przez internet

● złożyć aplikację na studia

● zapisać się na zajęcia i egzaminy

● złożyć podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką

● prowadzić indeks elektroniczny

● korzystać z e-learningu

● wypełnić kartę ewaluacji

● założyć skrzynkę e-mailową