•  Kwota bazowa dla nauczycieli. Bez poprawek zakończyło się wczoraj pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela na posiedzeniu kilku połączonych komisji sejmowych. Wprowadza ona do ustawy budżetowej odrębną kwotę bazową dla nauczycieli.
  •  Uznawanie świadectw marynarzy. Komisja Europejska wezwała wczoraj 11 państw członkowskich, by stosowały dyrektywę w sprawie uznawania świadectw marynarzy (państwa członkowskie miały na to czas do 20 października 2007 r.). Dotyczy to Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Litwy, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Ze względu na zwiększający się od lat 80. niedobór marynarzy w wielu państwach członkowskich, dyrektywa ta wprowadza po raz pierwszy automatyczne uznawanie świadectw krajowych. Ma ona również ułatwić mobilność marynarzy między państwami członkowskimi.
  •  Światowy Szczyt Rodziny. Choć pochodzimy z różnych krajów, rodzina jest tym, co nas łączy; z przemocą w rodzinie powinniśmy wspólnie walczyć na płaszczyźnie międzynarodowej - uznali uczestnicy Światowego Szczytu Rodziny, obradującego od poniedziałku do wczoraj w stolicy. Jednym z poruszanych tematów była przemoc w rodzinie. Zdaniem doktora Zbigniewa Izdebskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, przemoc nie jest problemem wyłącznie marginesu społecznego. - Ten problem dotyczy nas wszystkich. Przemoc trzeba zwalczać, jej świadectwa upowszechniać, a winnych karać - przekonywał. Światowy Szczyt Rodziny zorganizowały Światowa Organizacja ds. Rodziny, Fundacja Porozumienie bez barier Jolanty Kwaśniewskiej oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Więcej www.j.kwasniewska.aid.org.pl