Na poniedziałkowym posiedzeniu Rada Ministrów zatwierdziła program, według którego o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Chodzi o rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł miesięcznie.

Uczniowie klas I i II szkół podstawowych oraz klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia mogą otrzymać maksymalnie 150 zł, trzecioklasiści z podstawówek zwykłych i muzycznych mogą liczyć na dofinansowanie do 170 zł, a uczniowie klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz klas IV ogólnokształcących szkół baletowych - do 280 zł.

"W roku szkolnym 2009/2010 zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa. Konsekwencją tego będzie obowiązywanie w szkołach nowych podręczników. (...) Rząd realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych, przygotował program dla dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym" - napisano w przesłanym PAP komunikacie.

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni ucznia a także nauczyciele lub pracownicy socjalni. Wniosek powinien zostać złożony do dyrektora szkoły.

"Przewiduje się, że z programu będą mogły skorzystać również rodziny uczniów niespełniających kryteriów dochodowych, ale których sytuacja wymaga udzielenia wsparcia na zakup nowych podręczników (sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba w rodzinie czy inne zdarzenia losowe)" - napisano w komunikacie.