Szukając pracy, można skorzystać z usług agencji pośrednictwa pracy lub urzędu pracy. W Polsce działa pięć rodzajów agencji. Są to agencje:

● pośrednictwa pracy,

● pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

● doradztwa personalnego,

● poradnictwa zawodowego,

● pracy tymczasowej.

Pierwsze, tj. agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie:

● pośrednictwa pracy na terenie Polski,

● pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

● udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Agencje doradztwa personalnego świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców, a agencje poradnictwa zawodowego udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia i pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Z kolei agencje pracy tymczasowej kierują własnych pracowników do tzw. pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. W ramach agencji działają też pośrednicy świadczący usługi head huntingu, czyli znajdowania kandydatów do pracy ze szczególnymi kwalifikacjami na zlecenie klienta (potencjalnego pracodawcy). Pracodawcy sięgają po taką pomoc, gdy mają problem ze znalezieniem specjalisty z nietypowymi umiejętnościami. Firmy headhunterskie w Polsce najczęściej poszukują menedżerów wysokiego szczebla, czyli prezesów oraz dyrektorów generalnych i osób specjalizujących się w rzadkich dziedzinach i z nietypowymi umiejętnościami.

PRZYKŁAD: ODPOWIEDZIALNOŚĆ HEAD HUNTERA

Firmy headhunterskie zazwyczaj oferują gwarancję na zatrudnionego kandydata na 6 do 12 miesięcy. Tym samym biorą one część odpowiedzialności za sukcesy zawodowe zatrudnionej przez siebie osoby. Head hunter jest w stałym kontakcie z ze swoim klientem i jego nowym pracodawcą. Doświadczenie uczy, iż takie działanie przyśpiesza adaptację nowego pracownika. W skrajnych przypadkach head hunter zorganizuje dla takiej osoby szkolenie lub odpowiednio wcześniej zorganizuje jej znalezienie nowego zatrudnienia.

Ważne!

Lista agencji jest dostępna na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl i na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Informacje o agencjach można też uzyskać telefonicznie lub pisemnie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.