Żołnierze powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie 2-4 grudnia 2008 r., którzy mieli być z niej zwolnieni 25-27 sierpnia tego roku, mogą wcześniej zostać przeniesieni do rezerwy. Zapowiada to Bogdan Klich, minister obrony narodowej. Żołnierze mają służyć w armii nie dziewięć, ale siedem miesięcy. Do wprowadzenia tej zmiany niezbędna jest nowelizacja par. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz.U. nr 11, poz. 62). Jak ustaliła GP, projekt nowelizacji nie został jeszcze opracowany w resorcie obrony narodowej i nie wpłynął do departamentu prawnego MON.

Może się jednak okazać, że decyzja szefa MON nie dojdzie do skutku. Sztab Generalny WP wskazuje, że żołnierze zasadniczej służby po wcześniejszym wyjściu z wojska nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej osiem miesięcy.

- Żołnierze, którzy zostaliby wcześniej zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej, nie będą uprawnieni do otrzymania zasiłku - mówi płk Stanisław Ruman, szef zespołu do spraw profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Dodaje, że przy wzroście bezrobocia może to spowodować, że osoby te będą pozostawały bez środków do życia lub na utrzymaniu rodziców.

Urzędy pracy wskazują, że takie przypadki miały już wcześniej miejsce. Działo się tak, gdy wojsko skracało okres zasadniczej służby, a przepisy ustawy zatrudnieniowej nie zawierały przepisów przejściowych.

- Jeżeli przepis o terminie zasadniczej służby będzie skrócony i wyniesie mniej niż osiem miesięcy, będziemy odmawiać przyznawania prawa do zasiłku - mówi Anna Flacht, zastępca dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Dodaje, że najwięcej osób zgłaszających się po taki zasiłek to osoby młode, które wcześniej nie pracowały. Tłumaczy, że zasiłek może otrzymać np. osoba zwolniona z zasadniczej służby wojskowej po siedmiu miesiącach, która wcześniej pracowała. Łącznie ze służbą i zatrudnieniem powinna przepracować 365 dni w trakcie półtora roku od dnia zarejestrowana w urzędzie pracy. Młodzi żołnierze zasadniczej służby wojskowej, którzy wcześniej nie pracowali, dopiero po minimum ośmiomiesięcznej służbie mogą otrzymać przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 441,50 zł (80 proc. zasiłku podstawowego).

Decyzja o wcześniejszym zwolnieniu żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jest związana z brakiem etatów w jednostkach wojskowych dla żołnierzy zawodowych. Od przyszłego roku armia zawodowa ma liczyć 100 tys. takich żołnierzy. W tym celu szef resortu zatwierdził harmonogram limitu przyjęć kandydatów do służby w armii zawodowej. Na tej podstawie dowódcy rodzajów sił zbrojnych mogą przyjąć określoną liczbę osób do służby zawodowej.

25,6 tys.

żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jest w armii