Wczoraj minął termin przesyłania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek i zakładów budżetowych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników sanepidów i żłobków. Są oni przypisani do jednej z 22 kategorii zaszeregowania. Zmiana ich wynagrodzenia wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2009 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 1276 zł (w 2008 roku 1126 zł). Płace pracowników z pierwszej kategorii zaszeregowania (najniższej) nie będą mogły być niższe niż 1020 zł. Pierwotnie resort zdrowia proponował kwotę 1120 zł. Maksymalnie będą oni mogli zarabiać 1280 zł. Pensje pracowników, którzy są zaszeregowani do najwyższej, 22 kategorii mają być natomiast podwyższone do kwoty 2320 zł (ale maksymalnie do 4850 zł).

Takie zmiany oznaczają, że wynagrodzenie pracowników sanepidów i żłobków wzrośnie o 2 proc. w stosunku do jego wysokości w 2008 roku. Podwyżki obejmą jednak tylko tych pracowników, których zarobki 1 stycznia 2009 r. były niższe, niż określa to dolna stawka przypisana dla poszczególnej grupy pracowników. Podwyżki będą sfinansowane z budżetu państwa. Na ten cel jest zarezerwowane niecałe 11,1 mln zł. Będą one wypłacone z wyrównaniem od stycznia 2009 r.

Projektowane zmiany obejmą ponad 19 tys. osób (w tym 6,3 tys. pracowników publicznych żłobków).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.