■ PRZEDSIĘBIORCY OCZEKUJĄ ZMIAN. Obniżka pozapłacowych kosztów pracy, uproszczenie prawa podatkowego oraz uelastycznienie prawa pracy to najważniejsze zmiany w prawie, których małe i średnie firmy oczekują od nowego rządu i parlamentu - poinformowała Małgorzata Krzysztoszek, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Takie są oczekiwania przedsiębiorców (wynika to z badań) dotyczące możliwości podtrzymania dobrej koniunktury gospodarczej.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

■ ARMIA CZEKA NA MŁODYCH. Przyciągnięcie młodych ludzi do zawodowej służby wojskowej to jeden z celów kampanii promocyjnej armii, która rozpoczęła się w 42 miastach Polski. Ma ona pomóc w zmianie wizerunku armii oraz wesprzeć proces jej profesjonalizacji, zwłaszcza w kontekście rozważanego zawieszenia poboru od 1 stycznia 2013 r.

Więcej www.mon.gov.pl

■ KATARZYNA HALL BĘDZIE MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ. Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Katarzyna Hall przyjęła propozycję objęcia w rządzie Donalda Tuska teki ministra edukacji narodowej. O decyzji tej poinformował Urząd Miejski w Gdańsku. - Otrzymałam szansę na bardzo ważne, odpowiedzialne zadanie, które po sobotnio-niedzielnych konsultacjach z rodziną zdecydowałam się przyjąć - oświadczyła Katarzyna Hall, cytowana w komunikacie. - Wiem, że wiele środowisk oświatowych pokłada we mnie wielkie nadzieje. Chciałabym sprostać tym oczekiwaniom, różne przesyłane mi opinie i postulaty analizuję bardzo poważnie - dodała.

■ OPZZ PRZECIW PODWYŻSZANIU SKŁADKI. Propozycja kroczącego podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 13 proc. podstawy wymiaru nie została przyjęta entuzjastycznie przez większość organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przeważają opinie, że decyzja o dużym wzroście składki na ubezpieczenie zdrowotne powinna być rozpatrywana w kontekście innych propozycji porządkujących czy wręcz reformujących całość sektora ochrony zdrowia.

Więcej www.opzz.org.pl

■ AKCJA PROTESTACYJNA ZAKOŃCZONA. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie pracuje już normalnie. Dyrekcja instytutu i przedstawiciele terenowego oddziału Ogolnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy podpisali porozumienie. Dwa miesiące temu zostało ono zawarte także ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz ze Związkiem Zawodowym Analityków Medycznych. Pieniądze na podwyżki Instytut Matki i Dziecka otrzyma do końca listopada za tzw. nadwykonania udzielone w latach 2002-2003, dzięki ugodzie przedsądowej z NFZ. Jest także szansa, że Fundusz zapłaci do końca roku za nadwykonania z 2004 roku.