Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

Pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu wypowiedzeniem umowy o pracę, może odwołać się od niego do sądu pracy. Ma na to siedem dni od otrzymania pisma od pracodawcy. 14 dni ma natomiast na złożenie odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Odwołując się do sądu, pracownik powinien określić swoje żądania. Rodzaj roszczenia, z jakim może wystąpić, zależy od rodzaju wypowiedzianej czy rozwiązanej w trybie natychmiastowym umowy, a w przypadku wypowiedzenia także od następstw, jakie to wypowiedzenie wywołało.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy

Najwięcej może żądać pracownik zatrudniony na umowie na czas nieokreślony. W przypadku odwołania się do sądu pracy od wypowiedzenia takiej umowy o pracę może on wystąpić o:

● uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, jeżeli nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia lub

● przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, jeżeli okres wypowiedzenia już upłynął lub

● odszkodowanie od pracodawcy.

Natomiast tylko o odszkodowanie mogą ubiegać się pracownicy, którym pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Co do zasady, nie mogą oni walczyć w sądzie o przywrócenie do pracy. Chyba że wypowiedzenie umowy na czas określony lub wykonania określonej pracy otrzymała pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownik wychowujący dziecko w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.