Resort zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych. Uwagi do projektu można nadsyłać do 10 sierpnia.
Projekt rozporządzenia określa przede wszystkim zakres wyposażania w urządzenia radiologiczne, kwalifikacje personelu oraz dokumenty, które są niezbędne, aby placówka medyczna uzyskała zgodę na wykonywanie świadczeń, które wymagają stosowania promieniowania jonizującego. W tym celu będzie ona musiała przedstawić m.in. kopię zezwolenia na wykonywanie działalności z narażeniem na promieniowanie jonizujące, imienny wykaz personelu uczestniczącego przy wykonaniu konkretnej procedury medycznej oraz wykaz urządzeń radiologicznych, którymi dysponuje dana placówka.
Dodatkowo każda z takich jednostek będzie musiała dysponować odpowiednio wykształconym personelem medycznym. Na przykład, placówka udzielając świadczeń w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej musi zatrudniać co najmniej jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w każdej pracowni wykonującej tego typu zabiegi.
Placówki zdrowia działające już na rynku i wykonujące procedury medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego będą miały 30 dni na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych.
DOMINIKA SIKORA