■ AGRESJA I PRZEMOC W POLSKICH SZKOŁACH. Największymi problemami polskich szkół jest agresja i przemoc. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie rozmów z ogólnopolskim telefonem zaufania dla nauczycieli Infolinia dla wychowawcy. Wyniki ankiety przedstawiono wczoraj w Warszawie. Z infolinii mogą korzystać nie tylko nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły, ale także rodzice i opiekunowie, a nawet uczniowie. Głównym celem telefonu jest przeciwdziałanie przemocy w szkołach poprzez dostarczanie nauczycielom konkretnego wsparcia w różnych sytuacjach związanych z agresją ze strony uczniów i przemocą rówieśniczą.

Więcej www.znp.edu.pl

■ POMOC DLA IMIGRANTÓW I PRACODAWCÓW. Punkt informacyjny dla cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć legalną pracę w Polsce i dla pracodawców, którzy chcą ich zatrudniać, otwarto w wczoraj w Lublinie. Punkt ma służyć pomocą w legalnym zatrudnianiu, głównie Ukraińców i Białorusinów. - Będziemy służyć informacją na temat praw, jakie przysługują imigrantom, pomagać pracodawcom m.in. przy wypełnianiu formularzy, udzielać informacji na temat prawa i procedur obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców - powiedział Konrad Konefał z Instytutu Rynku Pracy Fundacji Nowy Staw, organizatora punktu.

■ LEKARZE-REZYDENCI POD OCHRONĄ SILNEGO ZWIĄZKU. Młodzi lekarze kształcący się na tzw. etatach rezydenckich będą mieć swoich przedstawicieli w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy. To grupa, którą pomijano do tej pory przy ustalaniu podwyżek, mimo iż rezydenci zarabiają najmniej z lekarzy. Pieniądze na ich zatrudnienie pochodzą z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Więcej www.ozzl.org.pl

■ UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM. Warszawska Akademia Medyczna otrzymała tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom, przyznawany przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej - poinformowała rzeczniczka AM w Warszawie Marta Wojtach. PSRP przyznaje tytuł tej uczelni, która oferuje najlepsze warunki i najwyższą jakości kształcenia.

■ NOMINACJE NA STYPENDYSTÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI. Wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie odebrali wczoraj nominacje na stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Opieką funduszu w roku szkolnym 2207/2008 objętych 583 uczniów. Stypendyści nie otrzymują pieniędzy, ale mogą liczyć np. na dofinansowanie pobytu w mieście akademickim. Przewodniczący funduszu, prof. Instytutu Informatyki UW Jan Madey, powiedział m.in., że instytucja ta organizuje nie tylko specjalistyczne szkolenia, kursy i staże dla swoich podopiecznych, ale dba także o ich ogólny rozwój.

Więcej www.fundusz.org.pl