•  700 tys. za bŁĄd medyczny. Zadośćuczynienie w wysokości 700 tys. zł, 1,9 tys. zł renty i prawie 20 tys. zł odszkodowania otrzyma dziewięcioletni Piotr Soszka, od ponad pięciu lat sparaliżowany od pasa w dół w wyniku błędu personelu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł wczoraj przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. To najwyższa kwota zasądzona w Polsce za błąd medyczny.
 •  Dzień Pracownika Socjalnego. Nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej wręczono w Belwederze kilkudziesięciu pracownikom socjalnym. Wczoraj przypadał bowiem Dzień Pracownika Socjalnego. - Pracownicy socjalni łączą ludzi potrzebujących z realnym światem. To od was zależą losy ludzi zagubionych, życiowo niezaradnych, starszych i niepełnosprawnych - powiedziała podczas uroczystości minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.
  Więcej www.mpips.gov.pl
 •  NiepeŁnosprawni niemile widziani. Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) uważa, że większość polskiego społeczeństwa źle odnosi się do osób niepełnosprawnych. Przeciwnego zdania jest 45 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.
  Więcej www.cbos.pl
 •  Przedsiębiorcy popierajĄ klauzulę opt-out. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera koncepcję utrzymania w polskim systemie prawnym klauzuli opt-out. Jest ona, zdaniem KPP, korzystna zarówno dla pracodawców, zapewnia jednocześnie odpowiednią ochronę ich podwładnych. W opinii KPP, korzystanie z klauzuli opt-out powinno być dopuszczalne na podstawie zarówno ustawodawstwa krajowego, układu zbiorowego pracy, jak i na mocy porozumienia partnerów społecznych.
  Więcej www.kpp.org.pl
 •  300 tys. zŁ dla naukowców-mistrzów. Subsydium w wysokości 300 tys. zł otrzyma w ciągu najbliższych trzech lat każdy z 12 profesorów, którzy we współpracy z młodszymi kolegami realizują projekty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych. Subsydia ufundowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz. Wręczono je w Warszawie.
  Więcej www.fnp.org.pl