Stawki minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pedagogów wzrosną w 2007 roku o 5 proc. – wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które podpisali minister edukacji narodowej Roman Giertych i minister pracy Anna Kalata. Zgodnie z tabelą wynagrodzeń, która jest załącznikiem do nowelizacji rozporządzenia, w tym roku minimalna płaca zasadnicza brutto nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu wyniesie: 1218 zł dla nauczyciela stażysty (wzrost w stosunku do roku 2006 o 58 zł); 1444 zł dla nauczyciela kontraktowego (wzrost o 69 zł); 1829 zł dla nauczyciela mianowanego (wzrost o 87 zł); 2195 zł dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost o 105 zł). Na wynagrodzenie nauczycieli składa się płaca zasadnicza oraz kilka dodatków. Dopiero po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia (stanie się to z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) samorządy mogą wydać nowe lub znowelizować obecne regulaminy wynagrodzenia nauczycieli. W regulaminach tych określana jest wysokość i szczegółowe zasady wypłacania dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego i za warunki pracy. – Aby zatrzymać nauczycieli na stanowiskach i zachęcać młode osoby do podejmowania tego zawodu, konieczne jest wprowadzenie znacznie wyższych podwyżek niż proponuje resort edukacji – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zgodnie z przepisami, nauczyciele muszą otrzymać podwyżki do końca maja.