NFZ w liście do rzecznika praw obywatelskich zajął stanowisko dotyczące wprowadzenia przez niektóre szpitale opłat za całodobowe przebywanie w nich rodziców z chorymi dziećmi. NFZ wyjaśnił, że pobyt rodziców w szpitalu nie należy do usług medycznych, fundusz nie może więc ocenić, czy szpitale mogą pobierać takie opłaty. Dodał, że w uzasadnionych przypadkach NFZ bada te kwestie kontrolując realizacje umów, a kontrolerzy analizują tryb pobierania opłat. Na przykład, czy mają one charakter darowizn, czy pacjent otrzymuje uwzględniony w cenniku, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szpitala, ekwiwalent w postaci dodatkowego świadczenia. Według NFZ, najlepiej byłoby ustawowo określić wysokość odpłatności za usługi pozamedyczne ponoszone przez szpitale.

- Szpital może pobierać opłatę, ale ma ona zależeć od kosztów. Jeżeli zapewnia łóżko, pościel, wyżywienie wtedy uwzględnia to opłata. Ale jeśli jest to fotel przy łóżku chorego, to nie można jej pobierać - wyjaśnia Dagmara Korbasińska, wicedyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w resorcie zdrowia.

BARTOSZ MARCZUK