Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka (RPD), wystąpiła do ministra zdrowia o wprowadzenie zmian w zasadach organizacji opieki pediatrycznej dla dzieci do 18 roku życia. Jej zdaniem, w ciągu ostatnich kilku lat dzieci te mają coraz bardziej ograniczony dostęp do lekarzy pediatrów, a część zadań tych specjalistów przejęli lekarze rodzinni. Dlatego rzecznik proponuje m.in. zapewnienie dzieciom dostępu do pediatrów bez konieczności posiadania skierowania. Postuluje też zwiększenie liczby oddziałów dziecięcych w szpitalach. Jednocześnie, zdaniem rzecznik, niezbędne jest rozszerzenie działalności poradni konsultacyjnych przy oddziałach dziecięcych oraz wprowadzenie ordynatorskiego nadzoru nad poradniami dziecięcymi w podstawowej opiece zdrowotnej.

Rzecznik proponuje też, biorąc pod uwagę rosnące niedobory kadry medycznej, aby resort zdrowia zmienił zasady odbywania specjalizacji przez lekarzy i wprowadził tzw. krótką ścieżkę szkoleniową. Ma ona polegać na skróceniu czasu uzyskiwania tytułu specjalisty dla pediatrów specjalizujących się z zakresu psychiatrii dziecięcej.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl