Jak podał dr Liwiusz Laska, dyrektor generalny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kandydatem na stanowisko Glównego Inspektora Pracy został Marcin Stanecki. Dzisiaj tę informację potwierdził Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, podczas konferencji prasowej.

- Skieruję do zaopiniowania wniosek o powołanie na Głównego Inspektora Pracy mecenasa Marcina Staneckiego - przekazał Szymon Hołownia. Wniosek ma złożyć jeszcze w czwartek.

Marcin Stanecki - nowy Główny Inspektor Pracy

Kim jest Marcin Stanecki? Obecnie jest dyrektorem w Departamencie Prawa Pracy przy resorcie rodziny. Pracował blisko 20 lat w Państwowej Inspekcji Pracy. Zatrudnienie w tej instytucji obejmowało pracę na stanowisku inspektora pracy, a w jej ramach wykonywanie funkcji nadzorczo – kontrolnych jako organ adm. I stopnia oraz czynności oskarżyciela publicznego oraz pełnomocnika pracowników przed sądami I i II instancji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Łódzkiej.

Jak podała dzisiaj Polska Agencja Prasowa, zdaniem marszałka Stanecki "jest wybitnym specjalistą", był "frontowym" inspektorem pracy w Skierniewicach, w Łodzi.

Nadchodzi rewolucja w PIP

"Marszałek przekazał także, że wspólnie z Dziemianowicz-Bąk planuje powołać zespół ds. reformy Państwowej Inspekcji Pracy, w którym mieliby pracować przedstawiciele resortu, marszałka oraz inspekcji pracy. Szefowa MRPiPS wskazała zadania, które staną przed mecenasem Staneckim i PIP. "Po pierwsze, przed nami rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej, rewolucja związana z nowymi technologiami, ze sztuczną inteligencją, z wpływem tych nowych technologii także na świat pracy. Państwowa Inspekcja Pracy musi być gotowa do tego, żeby interweniować tam, gdzie naruszane będzie prawo chroniące także pracowników cyfrowego świata" – wskazała szefowa resortu cytowana przez Polską Agencję Prasową.