Akademia pracy

13 września 2018 r.

Pojęcie wynagrodzenia w prawie podatkowym jest szersze niż w kodeksie pracy

Nagroda w firmowej loterii to przychód ze stosunku pracy13 września 2018 r.

Pracodawca chce zorganizować loterię na terenie firmy. Udział w niej mogą wziąć tylko zatrudnieni z odpowiednią oceną ich pracy. Nagrodą będzie wysokiej klasy zestaw audio-wideo, który zwycięzca otrzyma w drodze losowania, zgodnie z ustalonym regulaminem. Czy taką nagrodę można zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy czy z innego źródła, np. darowizny

8 marca 2018 r.

Odszkodowanie może zostać zasądzone w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednak nie niższej niż za okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie tylko za ustawowy okres wypowiedzenia 8 marca 2018 r.

Umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia (niż ustawowy). Jakie odszkodowanie należy się pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wymówienia takiej umowy? Czy będzie ono odpowiadało wysokości wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia określony umownie, czy maksymalnie za okres trzech miesięcy (zgodnie z kodeksem pracy)?

4 sierpnia 2016 r.

Jeżeli testy umiejętności wykraczają poza zakres obowiązków pracowniczych niezbędna jest zgoda egzaminowanego

Pracodawca może przeprowadzać testy kompetencji4 sierpnia 2016 r.

W celu sprawnego zarządzania personelem przedsiębiorcy coraz częściej stosują nowoczesne metody weryfikacji kompetencji pracowników, np. testy umiejętności. Nierzadko powierzają wykonanie takich badań wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Czy można zobowiązać pracownika do wzięcia udziału w takim teście? Kiedy można powierzyć jego wykonanie innej firmie?

15 czerwca 2016 r.

Pracownik samorządowy jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w urzędzie porządku.

Urzędnicy samorządowi karani na podstawie kodeksu pracy15 czerwca 2016 r.

Sekretarz gminy zdecydował się zmienić regulamin pracy i chce zdyscyplinować spóźniających się urzędników. Dodatkowo zamierza zamieścić w nim przepis, że za jego nieprzestrzeganie mają być wszczynane postępowania dyscyplinarne na zasadach określonych w służbie cywilnej. Czy może wprowadzić taką regulację w samorządzie?

16 kwietnia 2015 r.

Sylwia Puzynowska radca prawny, kancelaria Sylwia Puzynowska

Firma musi przeprowadzić wybory uzupełniające do rad16 kwietnia 2015 r.

Pracodawca rozstał się z pracownikiem będącym członkiem rady pracowników. Kadencja obecnej rady kończy się dopiero za dwa lata. Pojawiła się zatem konieczność uzupełnienia jej składu. Pracodawca zastanawia się, czy do przeprowadzenia wyborów uzupełniających konieczny jest wniosek pracowników, czy też inicjatywa ma wyjść z jego strony.

29 maja 2014 r.

Sylwia Puzynowska radca prawny z kancelarii Sylwia Puzynowska Kancelaria Prawa Pracy

Przepis o trzeciej umowie o pracę stosuje się od 1 maja 2004 r.29 maja 2014 r.

Strony pierwszą umowę o pracę na czas określony zawarły w lutym 2004 r. Kolejną po dwóch latach, a następną w lutym 2010 r. W styczniu 2014 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem (bez podawania przyczyny). Pracownik uważa, że było to działanie nieprawidłowe i domaga się ustalenia, że był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Czy ma szansę, że sąd podzieli jego stanowisko?

Polecane

Polecane