Akademia pracy

4 sierpnia 2016 r.

Jeżeli testy umiejętności wykraczają poza zakres obowiązków pracowniczych niezbędna jest zgoda egzaminowanego

Pracodawca może przeprowadzać testy kompetencji4 sierpnia 2016 r.

W celu sprawnego zarządzania personelem przedsiębiorcy coraz częściej stosują nowoczesne metody weryfikacji kompetencji pracowników, np. testy umiejętności. Nierzadko powierzają wykonanie takich badań wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Czy można zobowiązać pracownika do wzięcia udziału w takim teście? Kiedy można powierzyć jego wykonanie innej firmie?

15 czerwca 2016 r.

Pracownik samorządowy jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w urzędzie porządku.

Urzędnicy samorządowi karani na podstawie kodeksu pracy15 czerwca 2016 r.

Sekretarz gminy zdecydował się zmienić regulamin pracy i chce zdyscyplinować spóźniających się urzędników. Dodatkowo zamierza zamieścić w nim przepis, że za jego nieprzestrzeganie mają być wszczynane postępowania dyscyplinarne na zasadach określonych w służbie cywilnej. Czy może wprowadzić taką regulację w samorządzie?

16 kwietnia 2015 r.

Sylwia Puzynowska radca prawny, kancelaria Sylwia Puzynowska

Firma musi przeprowadzić wybory uzupełniające do rad16 kwietnia 2015 r.

Pracodawca rozstał się z pracownikiem będącym członkiem rady pracowników. Kadencja obecnej rady kończy się dopiero za dwa lata. Pojawiła się zatem konieczność uzupełnienia jej składu. Pracodawca zastanawia się, czy do przeprowadzenia wyborów uzupełniających konieczny jest wniosek pracowników, czy też inicjatywa ma wyjść z jego strony.

29 maja 2014 r.

Sylwia Puzynowska radca prawny z kancelarii Sylwia Puzynowska Kancelaria Prawa Pracy

Przepis o trzeciej umowie o pracę stosuje się od 1 maja 2004 r.29 maja 2014 r.

Strony pierwszą umowę o pracę na czas określony zawarły w lutym 2004 r. Kolejną po dwóch latach, a następną w lutym 2010 r. W styczniu 2014 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem (bez podawania przyczyny). Pracownik uważa, że było to działanie nieprawidłowe i domaga się ustalenia, że był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Czy ma szansę, że sąd podzieli jego stanowisko?

17 kwietnia 2014 r.

Izabela Zawacka

Do momentu decyzji sądu zatrudnienie na gorszych warunkach17 kwietnia 2014 r.

Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odmowie ich przyjęcia złożył odwołanie do sądu pracy, domagając się przywrócenia poprzednich warunków. Kierując się koniecznością utrzymania stałego źródła dochodów, nie chce rozwiązywać umowy o pracę. Czy odwołanie do sądu jest równoznaczne z oświadczeniem o odmowie przyjęcia nowych warunków?

Polecane

Polecane

Reklama