Objął pan resort frontowy. Obok finansów to pana ministerstwo ma być wylęgarnią projektów z expose premiera. Będzie pan realizował pomysły Tuska czy Pawlaka?

Expose było bogate w treści dotyczące resortu pracy, co pokazuje, że dla rządu ten obszar jest niezwykle ważny. To jest rząd koalicyjny i w ramach koalicji jest dyskusja. Kierunek jest wspólny, czasem jest inne spojrzenie w subtelnych elementach.

Subtelnych? Premier mówi o podnoszeniu wieku emerytalnego dla kobiet, a Waldemar Pawlak proponuje obniżanie tej granicy o 3 lata na każde dziecko.

To nie jest niezgodne z intencją premiera, który mówi, że podnosimy wiek emerytalny do 67 lat. A Pawlak nie mówi, że nie podnosimy. Każdy pomysł poszerza debatę publiczną i to jest bardzo ważne. W procesie legislacyjnym będą padać jeszcze różne propozycje z różnych środowisk.

Ta propozycja znajdzie się w projekcie, który wyjdzie z resortu pracy? Eksperci alarmują, że to oznaczałoby głodowe emerytury dla kobiet.

Pracujemy nad trudnym projektem. Premier wyraźnie nakreślił kierunek. Propozycja Waldemara Pawlaka oparta jest na zasadzie dobrowolności. Nie możemy tracić z oczu problemu demograficznego i trzeba podjąć wyzwania, jakie stoją w tej materii przed całą Europą. Politycy PO, odnosząc się krytycznie do pomysłu Pawlaka, dopuszczali połączenie polityki demograficznej i emerytalnej, np. wliczenie do okresu składkowego urlopów wychowawczych. Dobrze, że mamy debatę. Podniesienie wieku emerytalnego jej wymaga, bo to duża i trudna ustawa.

Rząd przyjął projekt podniesienia składki rentowej. PSL proponował przy tym, żeby zwolnić z wyższej składki pracodawców, którzy będą zatrudniać młodych. Co się stało z tym pomysłem?

Promocja zatrudnienia młodych jest moim priorytetem, bezrobocie wśród młodych jest dwa razy wyższe niż średnia. Kiedy powstała ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, miała 16 stron, dziś ma 80. Potrzeba gruntownego jej przejrzenia i zaproponowania zmian na miarę współczesnych oczekiwań i potrzeb. Zastanawiamy się nad zlikwidowaniem lub obniżeniem składki na fundusz pracy dla pracodawców zatrudniających absolwentów.

A co z programem 50+, to tam bezrobocie jest największym problemem?

Jest realizowany i monitorowany. Jedni mówią, że się nie sprawdził, ale dowodem na jego skuteczność jest wzrost o blisko 3 punkty procentowe wskaźnika zatrudnienia w przedziale 55 – 64 w III kw. tego roku w porównaniu z rokiem 2010. Są tam dobre mechanizmy, takie jak zwolnienie z płacenia na fundusz pracy czy inne zasady płacenia przez pracodawcę za zwolnienia lekarskie.

Podniesienie składki rentowej i przy wydłużeniu wieku emerytalnego może zwiększyć bezrobocie.

Może tylko spowodować, że będą mniejsze podwyżki płac. Działania osłonowe dla podniesienia wieku emerytalnego to przede wszystkim poprawa jakości pracy.

A likwidacja okresu ochronnego 4 lat przed emeryturą?

To propozycja, o której będziemy rozmawiać.

Okazuje się, że w budżecie zarezerwowanym na waloryzację emerytur jest nawet 700 mln zł więcej, niż wynikałoby to z wypłat 68-złotowych podwyżek.

Oznacza to, że waloryzacja może być wyższa i w efekcie może wynieść 72 – 73 zł.

Ale w tej sprawie pojawiają się zarzuty niekonstytucyjności, bo może się okazać, że emeryci z najwyższymi świadczeniami dostaną podwyżki niższe od wskaźnika inflacji.

Wychodzimy z założenia, że w czasach kryzysu w ramach solidarności społecznej należy spłaszczyć rozdźwięk pomiędzy najwyższymi i najniższymi emeryturami. Mam nadzieję, że tak samo nasze działania zinterpretuje Trybunał Konstytucyjny, choć wiem, że zdania ekspertów są w tej kwestii podzielone.

Mówi się o przesunięciu granicy możliwości pobierania rent wdowich do 60. roku życia.

Tak, ale dopiero rozpoczynamy pracę nad tą ustawą.

A zmiana zasady przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych.

Przez I kw. 2012 r. będziemy funkcjonowali według starych zasad. Potem zostanie wprowadzony próg dochodowy wobec osób zajmujących się osobami starszymi. W ostatnim czasie wzrosła liczba osób korzystająca z tego świadczenia.

Kiedy pojawi się projekt zmian?

Najpierw zajmujemy się po kolei zapowiedziami premiera z expose: podniesieniem składki rentowej, waloryzacją emerytur, becikowym...