Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął reformę szkolnictwa zawodowego. Czy zmiany, które udało się przyjąć, rzeczywiście poprawią jakość nauczania?

Z całą pewnością. Przede wszystkim przyczynią się do zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy. Dziś często słyszymy, że szkoły zawodowe kształcą bezrobotnych. Za sprawą przyjętej ustawy to się zmieni. Absolwenci szkół zawodowych będą nie tylko lepiej przygotowani do wykonywania konkretnego zawodu, ale także do zmian zachodzących na dynamicznym rynku pracy.

Jak resort edukacji chce zrealizować te zamierzenia?

Osiągniemy je, dając uczniom solidne podstawy wiedzy ogólnej, nie zmniejszając czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe, w tym kształcenie praktyczne. Zostanie też wprowadzona nowa forma edukacji zawodowej – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Pozwolą one osobom dorosłym w szybszy i bardziej elastyczny sposób uzyskiwać nowe, oczekiwane przez rynek pracy kwalifikacje.

Dlaczego rząd mimo protestów opozycji zdecydował się na likwidację liceów profilowanych oraz techników i liceów uzupełniających? Zdaniem przeciwników tego pomysłu to rynek powinien o tym zdecydować, a nie ustawa.

Rynek już sam zadecydował o ich likwidacji. Z roku na rok spada zainteresowanie tymi szkołami. Coraz mniej osób zdaje po nich maturę.

Co jeszcze musi się zmienić w szkołach, aby kształcenie zawodowe lepiej przygotowywało do podjęcia pracy?

Przede wszystkim szkoły muszą zacząć współpracować z pracodawcami i odpowiadać na ich potrzeby. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w kształcenie zawodowe nauczycieli. Im lepiej przygotowany nauczyciel, tym lepiej wykształcony będzie jego uczeń. Ważne jest również doposażenie szkół, tak aby znajdujące się w nich warsztaty spełniały oczekiwania pracodawców i przygotowały do pracy na najnowocześniejszym sprzęcie.

A czy resort planuje wprowadzenie dodatkowych zachęt dla pracodawców do współpracy ze szkołami?

Już dziś funkcjonuje system zachęt finansowych dla pracodawców – choćby dofinansowanie kosztów kształcenia, które otrzymują pracodawcy zatrudniający młodych ludzi na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przy trzyletnim okresie kształcenia dostają ponad 8 tys. zł za każdego ucznia, który zda egzamin zawodowy. Pracodawcy, którzy zawierają umowy ze szkołami i przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu, mogą otrzymać pieniądze m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników opiekujących się uczniami. Ale zdajemy sobie sprawę, że to wszystko nie wystarcza. Dlatego docelowo chcemy stworzyć system odpisów albo ulg podatkowych dla pracodawców, którzy zaangażują się w kształcenie zawodowe.

Od kiedy taka zmiana ma być wprowadzona?

Chcielibyśmy zająć się tą sprawą w przyszłej kadencji Sejmu. I to jak najszybciej. Ale proszę pamiętać, że zmiany przepisów podatkowych trzeba dokonywać zgodnie z odrębnymi zasadami. Przede wszystkim nie można wprowadzać zmian w trakcie roku podatkowego. Gdyby więc Sejm uchwalił odpowiednie zmiany, zaczęłyby one obowiązywać dopiero od następnego roku.