Rozmowa z Wojciechem Skibą, prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odczuł już pierwsze efekty finansowe nowelizacji ustawy o rehabilitacji? Obowiązująca od 1 stycznia nowela miała zabezpieczyć środki np. dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych.

Mamy już pierwsze sygnały poprawy sytuacji finansowej PFRON, mimo że te zmiany są rozłożone w czasie i większość z nich będzie dopiero wchodzić w życie. Odnotowujemy jednak delikatny wzrost przychodów, co jest skutkiem zmian dotyczących zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ograniczenia w przyznawaniu ulg we wpłatach na PFRON. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego przychód z tych wpłat wzrósł o 4 – 5 proc.

Jak ograniczane są wydatki funduszu?

Od marca tego roku pracodawcy nie mają możliwości otrzymania dofinansowania za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym, które mają ustalone prawo do emerytury. Jest to efekt znowelizowanej ustawy o rehabilitacji. Szacujemy, że PFRON wypłacał takie dofinansowanie do pensji około 19,5 tys. osób. Jeżeli doliczymy osoby, które nabyły te prawa, a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, liczba ta może wzrosnąć nawet do 25 tys. osób. W skali pozostałych miesięcy tego roku oznacza to zmniejszenie wydatków w kwocie 200 mln zł. Dlatego już w styczniu podęliśmy uchwałę w sprawie zmiany struktury wydatków funduszu. Kilka dni temu uzyskaliśmy pozytywną opinię resortu finansów na dokonanie zmian w planie finansowym PFRON.

Na jakie zadania zostaną przesunięte środki?

Przesunięcia obejmują kwotę ponad 250 mln zł. Zdecydowaliśmy, że 105 mln zł zostanie przekazane na zadania na rzecz niepełnosprawnych zlecane organizacjom pozarządowym. Zgodnie z planem finansowym miały one w tym roku otrzymać tylko 20 mln zł. W zeszłym roku była to kwota 96 mln zł. Dzięki przesunięciu środków łącznie PFRON wyda na ten cel 125 mln zł, czyli o 30 proc. więcej niż rok temu. Ponadto blisko 100 mln zł przesuniemy na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną realizowane przez samorządy powiatowe i wojewódzkie. To spowoduje, że będzie trochę więcej pieniędzy na ten cel niż rok wcześniej. Sądzę, że na to zadanie będziemy mogli przesunąć jeszcze dodatkowe pieniądze w drugiej połowie tego roku. Natomiast ponad 60 mln zł trafi na programy celowe rady nadzorczej PFRON. To ważne, bo na realizację tego celu pierwotnie mogliśmy zaplanować kwotę zaledwie 360 tys. zł. Dzięki temu nasze flagowe programy celowe będą prowadzone.

Kiedy PFRON przekaże dodatkowe pieniądze na wspomniane zadania?

Jak już powiedziałem, w styczniu zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury wydatków funduszu. Procedura opiniowania tych zmian przez resort finansów zakończyła się dla nas pozytywnie. Pozostała jeszcze opinia sejmowej komisji finansów, którą powinniśmy uzyskać jeszcze w tym miesiącu. Wówczas już w maju będziemy mogli przesunąć środki na wskazane wyżej cele.

Nowela ustawy o rehabilitacji ogranicza uprawnienia pracodawców osób niepełnosprawnych. Czy nie sygnalizują oni problemów z wdrażaniem zmian?

Nie spotkaliśmy się z drastycznymi reakcjami. Nie mamy też sygnałów, że ktoś z tego powodu rezygnuje z prowadzenia działalności lub zwalnia pracowników. Potwierdzają to też dane z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Wynika z nich, że liczba osób, których pensje są dofinansowane, była w pierwszych miesiącach tego roku taka sama jak rok wcześniej, a nawet minimalnie wyższa niż w grudniu 2010 r.