ROZMOWA

BEATA LISOWSKA

Czy pracodawca może utworzyć przyzakładowe przedszkole, nie ponosząc żadnych kosztów?

CECYLIA SADOWSKA-SNARSKA

Teoretycznie dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) powinna zapewnić możliwość utworzenia przedszkola bez ponoszenia kosztów. Od pracodawcy nie jest wymagany wkład własny. W praktyce problemem jest to, że w ramach PO KL nie jest możliwe finansowanie wybudowania nowego budynku czy przeprowadzanie dużych remontów, a jedynie dostosowanie pomieszczeń do wymogów stawianych placówkom przedszkolnym oraz ich wyposażenie.

Jakie są tego konsekwencje?

Pracodawca musi mieć własny lokal lub znaleźć odpowiedni budynek, który będzie spełniał rygorystyczne wymagania nadzoru budowlanego, straży pożarnej i służb sanitarnych, związanych z tworzeniem przedszkoli. Od tego się powinno zacząć pisanie projektu i to jest największe wyzwanie, jeśli pracodawca chce utworzyć placówkę, w której dzieci będą przebywały dłużej niż pięć godzin. Trudność polega na przewidzeniu, jakie prace adaptacyjne będą niezbędne i jaki będzie ich koszt. My przystosowaliśmy do potrzeb przedszkola własny budynek dydaktyczny. Wydaliśmy na to ponad 9 proc. przyznanego dofinansowania, czyli około 300 tys. zł.