Kobiety wciąż mają niższe pensje od mężczyzn, dłużej czekają na awans oraz jest ich mniej na stanowiskach menedżerskich. Z czego to wynika?

Rzeczywiście pensje mężczyzn są wyższe od wynagrodzenia kobiet, które pracują na tych samych stanowiskach. Inne badania pokazują także, że wyżsi zarabiają więcej od niższych, a ładniejsi od brzydszych. Płeć, podobnie jak cechy typu wzrost, czy waga nie determinują efektywności zawodowej. Pracodawcy powinni oceniać pracownika przez pryzmat jego kompetencji. Jednak w Polsce nadal jak myślimy o szefie to pierwszym skojarzeniem jest obraz mężczyzny. Jest to także głęboko zakorzenione w naszym języku, raczej nie mówimy o prezydentkach, dyrektorkach, tylko używamy zwrotu pośredniego z rodzajem męskim (pani dyrektor czy pani prezydent). Różnice w podejściu do kobiet na wyższych stanowiskach widać również porównując firmy rodzime i zagraniczne. W polskich przedsiębiorstwach niewiele kobiet obsadzonych jest na posadach kierowniczych, zazwyczaj pracują one jako asystentki. Ale to zaczyna się zmieniać.

Co blokuje awans zawodowy kobiet?

W firmach kobiety doświadczają zjawiska szklanego sufitu, czyli niewidzialnej bariery, która uniemożliwia awans na najwyższe stanowiska. Szklany sufit to przeszkoda jaką napotykają kobiety pełniące funkcje kierownicze, które awans mają w zasięgu ręki. Mimo to jest on dla nich nieosiągalny, bo w firmie np. członkami zarządu mogą być tylko mężczyźni. Drugą przyczyną jest panujący stereotyp według którego kobiety gorzej radzą sobie ze stresem. Dlatego odbierane są jako słabsze. Jednak okazuje się, że w sytuacjach stresujących, kobiety działają podobnie jak mężczyźni, ale postrzegane są w ten sposób, ponieważ otwarcie mówią o swoich emocjach. Warto dodać, że kobiety w niektórych zadaniach zawodowych zdecydowanie lepiej sprawdzają się od mężczyzn.

W jakich?

Badania pokazują, że kobiety zatrudnione jako menedżerowie lepiej od mężczyzn potrafią łagodzić konflikty. Lepiej radzą sobie w zespołach, które nastawione są na wspólną pracę, a nie na osiąganie indywidualnych celów. Częściej wybierają budowanie relacji z innymi współpracownikami, niż rywalizację. Ich atutem jest również empatia. Pracując na stanowiskach kierowniczych próbują dociec z czego wynika obniżenie efektywności pracy podwładnego. Dzięki temu potrafią zaproponować odpowiednią pomoc i wsparcie, które rozwiąże dany problem. Istnieje lista profesji zdominowanych przez kobiety (tj. nauczycielka, pielęgniarka, psycholożka, księgowa), ale coraz częściej wybierają one zawody typowo męskie i także świetnie sobie w nich radzą.