Czy kobiety zajmują stanowiska dowódcze?

Mimo, że nie zawsze mężczyźni akceptują kobiety na stanowisku dowódcy to w wojsku mamy około 400 kobiet na stanowiskach dowódczych różnego szczebla. Z tym, że najwięcej kobiet jest dowódcami plutonów, drużyn, dwie są dowódcami kompanii, a jedna dowódcą zespołu w stopniu podpułkownika.

A czy są jakieś dysproporcje w wynagradzaniu żołnierzy miedzy kobietą, a mężczyzną?

Nie. W wielu firmach kobiety za taką samą pracę otrzymują niższe wynagrodzenie od mężczyzn. W wojsku zasady płacowe są rozwiązane bardzo czytelnie, gdzie za taką samą służbę jest równa płaca.

Bożena Szubińska: od czerwca 2009 roku Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet, wcześniej pełniła służbę w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia na stanowisku Szefa Oddziału Farmacji i Logistyki Medycznej, zajmując się jednocześnie kwestiami wojskowej służby kobiet jako Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP i delegatka w Komitecie Kobiet w SZ NATO. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych (Bezpieczeństwo Narodowe) w Akademii Obrony Narodowej. Służbę wojskową pełni od 1989r.