Studia MBA nie są w całości refinansowane ze środków EFS, a jedynie współfinansowane. Wysokość dofinansowania wynosi 80 proc. w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. W przypadku właścicieli średnich przedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 70 proc., a w przypadku właścicieli dużych przedsiębiorstw 60 proc. Należy podkreślić, że dofinansowaniem nie są objęte osoby zatrudnione w jednostkach administracji publicznej, a więc w administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach od nich zależnych.

Kto i na jakich warunkach może dostać się na dotowany program MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu?

Stawiamy kandydatom na studia MBA prowadzone w języku polskim następujące wymagania: co najmniej dwuletni staż zawodowy na stanowisku kierowniczym, wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim. W ramach projektu „FUMBA” studia MBA w połowie prowadzone są w języku angielskim wymagamy od kandydatów co najmniej trzyletniego stażu zawodowego na stanowisku kierowniczym, wykształcenia wyższego i znajomości języka angielskiego, potwierdzonej certyfikatem (TOEFL, IELTS) lub zdaniem egzaminu wewnętrznego na uczelni. „FUMBA” to unikatowe studia prowadzone według oryginalnego programu nauczania amerykańskiego partnera – Franklin University z Ohio.

W jakim zakresie studia dotowane w WSB różnią się od tradycyjnego programu MBA?

Studia MBA realizowane w ramach projektów z dofinansowaniem z funduszy europejskich w żaden sposób nie różnią się od tradycyjnego programu MBA. Dzięki dofinansowaniu ich zasięg znacznie się rozszerza.