● Jakie przesłanki powinny skłaniać do podjęcia studiów doktoranckich z ekonomii w INE PAN?

– Jest ich kilka. Najważniejsza z nich i najbardziej oczywista jest taka, że najlepiej być mądrzejszym niż głupszym. Skoro już ktoś był na tyle mądry, że zdobył tytuł magistra, to powinien rozważyć, czy warto spocząć na laurach. Istnieje bowiem możliwość bycia jeszcze mądrzejszym. Studia doktoranckie sprzyjają rozwojowi tej cennej właściwości człowieka. Są też argumenty praktyczne. Z doktoratem z ekonomii łatwiej o dobrą pracę. Doktorat to także większe pole wolności zawodowej. Niektórzy z naszych doktorantów piszą prace tematycznie blisko związane ze swoją pracą zawodową, obecną, a także tą przewidywaną, przyszłą. A więc doktorat sprzyja również karierze zawodowej i toruje drogę na rynku pracy. Poprawia pozycję materialną i społeczną – doktor jest przecież darzony o wiele większym prestiżem niż magister.

● W ciągu ostatnich 15 lat na rynku pracy tytuł magistra ekonomii mocno stracił na wartości. W jakim stopniu studia doktoranckie i doktorat z ekonomii wystarczą dla obrony tytułu ekonomisty?

– Nie stracił mocniej niż tytuły magistra z innych specjalności, a więc i nie ma szczególnych powodów do jego obrony. Natomiast w ostatnich miesiącach podupadł na świecie prestiż ludzi pracujących w instytucjach finansowych, a niektórzy z nich rzeczywiście skończyli ekonomię. Teraz zaś mogli zobaczyć, jeżeli pracują dla Wall Street, pod oknami swojej instytucji, transparenty z napisem skaczcie. Tego rodzaju apele odwoływały się do ich odpowiedzialności, ale i honoru. Finansiści rzeczywiście skoczyli, ale do swoich samolotów lub samolotów swoich firm i polecieli w ciepłe kraje, aby odpocząć i zrelaksować się po przeżytym stresie. W Polsce takiego zjawiska nie ma, ale jest innego rodzaju – w mediach występują pracownicy różnych banków w roli ekspertów gospodarczych, a tymczasem są oni wyłącznie ekspertami związanymi z miejscem swojego zatrudnienia. Jeśli mówimy o obronie tytułu ekonomisty, to rzeczywiście należy się bronić przed tego rodzaju ekonomistami i każde dobre wykształcenie ekonomiczne jest tu pewnego rodzaju obroną.