KRZYSZTOF POLAK

Kto może sporządzać świadectwo energetyczne budynków i lokali?

MARIA MIKOŁAJCZYK

Tego rodzaju audytorzy powinni mieć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej i posiadać co najmniej wykształcenie magisterskie. Dla osób, które chciałyby sporządzać świadectwa, a nie mają uprawnień budowlanych do projektowania, istnieją dwie możliwości. Pierwsza to ukończenie szkolenia i następnie zdanie egzaminu w ministerstwie infrastruktury. Druga możliwość to ukończenie studiów podyplomowych, które są równoważne ze złożeniem egzaminu ministerialnego.

Jaka część studiów jest poświęcona przekazowi specjalistycznej wiedzy, a jaka treningowi praktycznych umiejętności?

Zakres programowy studiów podyplomowych „Certyfikacja i auditing energetyczny budynków” jest dostosowany do wymagań ministerialnego rozporządzenia. Dodatkowo przepisy wewnętrzne Politechniki Warszawskiej stanowią, że studia podyplomowe, w wyniku których następuje uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, powinny obejmować co najmniej 300 godzin dydaktycznych. W przypadku tych studiów słuchacze mają 140 godzin zajęć teoretycznych i 164 godziny zajęć praktycznych.

Kto, z jakimi motywacjami i oczekiwaniami zawodowymi, podejmuje studia z certyfikacji energetycznej budynków?

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób przygotowujących się do działalności zawodowej w obszarze sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także dla kadry inżynierskiej zajmującej się projektowaniem przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków oraz wykonywaniem opracowań i projektów w dziedzinie podnoszenia efektywności energetycznej. Osoby, które zawodowo związane są z szeroko rozumianą branżą budowlaną, są na ogół ambitne i otwarte na nowe wyzwania.