Rozmowa z Ewą Rytka*

Urszula Mirowska

Interim menadżer jest wynajmowany przez firmę na kilka miesięcy. Kiedy firma decyduje się na wynajęcie interim menadżera? 

Z pomocy interim menedżerów korzystają firmy, gdy dotychczasowy sposób zarządzania staje się niewystarczający lub się nie sprawdza. Firmy poszukują nowych rozwiązań, jeśli stosowane metody zarządzania nie pozwoliły im na uniknięcie niebezpieczeństw związanych z kryzysem. Kiedy zastosowane strategie nie dają oczekiwanych rezultatów, wtedy firmy decydują się na pomoc czasową (najczęściej na kilka miesięcy) interim menadżera, który wdraża programy usprawniające zarządzanie lub pomaga rozwiązać określony problem w organizacji.

Z jakimi problemami nie radziły sobie firmy w ubiegłym roku i do jakich zadań interim menadżerowie byli wynajmowani?

W ubiegłym roku wiele przedsiębiorstw przeprowadziło restrukturyzację. Ich głównym problemem było zmniejszenie kosztów produkcji tak, aby być konkurencyjnym na rynku. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na oszczędności wewnątrz organizacji. Najbardziej odczuwalne były zwolnienia pracowników. Dlatego przedsiębiorstwa wprowadzały rozwiązania outsourcingowe. Jesienią wiele firm zaczęło poszukiwać nowych rozwiązań strategicznych. Od interim menadżera oczekiwano opracowania planu działań na następny rok i przygotowania budżetu.

Jak firmy przygotowują się do nowego roku, jakie są ich cele na najbliższe miesiące? 

Firmy poszukują alternatywnych rozwiązań. Sposobu, aby połączyć redukcję kosztów i motywowanie pracowników do efektywniejszego działania. Jeśli firma przechodzi kryzys to stara się oszczędzać. W pierwszej kolejności zaczyna od cięcia wydatków na szkolenia, premie i personel. Takie działania mogą prowadzić do demotywowania kadry i utraty wykwalifikowanych pracowników. Aby tego uniknąć przedsiębiorstwa chcą wdrażać niewielkim kosztem alternatywne metody m.in. oceniania pracy czy zatrudniania pracowników. Po zeszłorocznych problemach, firmy jeszcze nie mogą pozwolić sobie na inwestowanie dużych pieniędzy w rozwój przedsiębiorstwa. Ale przygotowują się do tego, by proces inwestycyjny uruchomić. Zaczęły od poszukiwania nowych, wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów. Wprowadzają również nowatorskie metody, aby wzmocnić się organizacyjnie i lepiej funkcjonować na rynku.

Czy w tym roku dla firm optymalizacja kosztów firmy będzie najważniejsza?

Optymalizacje kosztowe zawsze będą potrzebne. Ale jest granica, do której można ciąć koszty. Firmy teraz muszą powalczyć o rynek, rozwój i o dobrą relację z klientem.

* Ewa Rytka interim menadżer, członek Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)