DOMINIKA SIKORA

Co oznacza decyzja Komisji Europejskiej o skróceniu czasu trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych?

BEATA CHOLEWKA*

Przede wszystkim właściwą ocenę kształcenia uzyskanego przez pielęgniarki i położne, które ukończyły licea medyczne w Polsce. Wcześniejsze wyliczenia Komisji Europejskiej spowodowały znaczne niedoszacowanie godzin kształcenia, w wyniku którego ta grupa nie miała uznawanych kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie wyznaczony był w rozporządzeniu ministra zdrowia długi czas kształcenia uzupełniającego.

Dlaczego dopiero teraz KE podjęła taką decyzję?

Bo tyle trwa procedura wymagana dla tego typu wniosków.

Jak to wpłynęło na sytuację pielęgniarek i położnych?

Konsekwencją tego niedoszacowania było wydłużenie studiów pomostowych. W przypadku osób, które rozpoczęły kształcenie przed 1980 rokiem, wyniosło ono 3 tys. godzin, a dla osób po 1980 roku – 1633 godziny.

Ile będą trwać skrócone studia?

Skrócone studia będą trwały nie mniej niż 1150 godzin kształcenia realizowanych w czasie dwóch semestrów.