Do kiedy muszą zostać aneksowane wszystkie umowy?

Dobrze byłoby, aby zostały podpisane jak najszybciej. Natomiast termin, który my uznajemy za ostateczny w ramach PO KL, to koniec pierwszego kwartału.

Co jeszcze musi być zrobione w grudniu, aby od nowego roku można było płynnie dokonywać płatności?

Konieczne jest podpisanie porozumień między BGK a wszystkimi 123 instytucjami, które dotychczas dokonywały płatności, a teraz będą je mu zlecały. To jest proces, który się dzieje równolegle ze szkoleniem pracowników wszystkich tych instytucji, którzy muszą się nauczyć obsługi systemu przelewu płatności. BGK od połowy listopada realizuje systematycznie cykl szkoleń dla 600 osób ze wszystkich instytucji pośredniczących. Ogromnym atutem BGK, dającym dużą szansę na realizację tego zadania płynnie, jest to, że ten bank ma rozbudowane struktury regionalne. Tych wszystkich operacji nie trzeba dokonywać z Warszawy, są w nie zaangażowane regionalne oddziały BGK.