A co z dodatkiem do emerytury za utratę zdrowia?

W nowej ustawie chcemy to jednoznacznie rozgraniczyć. Propozycja ta nie zyskała aprobaty strony związkowej. Jednak naszym zasadniczym celem jest ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia nadużyć.

Czy przy okazji reformy emerytalnej nie można rozwiązać problemu 8 mln godzin nadliczbowych strażaków?

To jest wyjątkowo złożony problem. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku skrócono czas pracy strażaków z 52 godzin do 40 godzin. Wydłużony czas pracy nie jest nigdy dłuższy niż 48 godzin i w wyniku tego powstają nadgodziny, które powinny zostać rozliczone w ciągu sześciu miesięcy.

Ale często nie są. Czy to oznacza, że strażak, który już wypracował nadgodziny, nic nie dostanie?

Ależ nie. Proszę pamiętać, że ma prawo do dodatkowych 18 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku z tytułu wydłużonego czasu pracy. Takie było stanowisko Sądu Najwyższego, który uznał, że strażak nie może się domagać dodatkowego wynagrodzenia w zamian za dodatkowy czas służby.

Czy taka duża liczba godzin nadliczbowych nie wynika z tego, że w straży brakuje ludzi?

To prawda. Służy tam w sumie 31 tys. strażaków, z czego 24 tys. funkcjonariuszy pełni służbę w jednostkach bojowych, w systemie zmianowym, wyjeżdżając do akcji bojowych. W przypadku zrezygnowania z nadgodzin na służbie byłoby zbyt mało strażaków. Dzisiaj jednorazowo na zmianie służbę pełni 4,6 tys. strażaków i tylu jest gotowych do podjęcia natychmiastowych działań.

W ubiegłym roku była propozycja zapłacenia strażakom za nadgodziny.

I na tym się skończyło. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zaproponowała wykupienie części nadgodzin. Oprócz tego planowano, że od każdego strażaka zostanie wykupionych dodatkowo 10 służb w ciągu roku, jednocześnie skracając urlop dodatkowy z 18 do 13 dni. Wtedy chcieliśmy zapłacić strażakom 60 proc. stawki godzinowej, czyli ponad 12 zł za godzinę. Środki na ten cel pochodziłyby z tzw. rzeczówki, czyli z pieniędzy zapisanych na doposażenie straży. Jednak przedstawiciele Związku Zawodowego Strażaków Florian nie zgodzili się na skrócenie urlopu dodatkowego.

A co z propozycją doliczenia nadgodzin do stażu emerytalnego?

Rzeczywiście, PSP zaproponowała takie rozwiązanie. Dzięki niemu strażak przechodziłby na pełną emeryturę średnio nawet trzy lata wcześniej. Obecnie strażak może przejść na pełną emeryturę po 28 latach i siedmiu miesiącach. Gdyby doliczyć do stażu przepracowane godziny nadliczbowe, to przeszedłby na pełną emeryturę trzy lata wcześniej. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości konstytucyjne. Nie jestem do końca pewien, czy można traktować nadgodziny jako dodatkowy czas pracy uprawniający do zakończenia aktywności zawodowej.

Czy takie rozwiązanie zyska pana poparcie?

Moim zdaniem to nie jest najlepsza propozycja, ponieważ powoduje dodatkowe wydatki dla budżetu państwa.

*Zbigniew Sosnowski

wiceminister MSWiA, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001 – 2006 był posłem na Sejm