BOŻENA WIKTOROWSKA

W Sejmie trwają prace nad budżetem na 2010 rok. Dotacja do KRUS wynosi ponad 15 mld zł. Czy nie można jej zmniejszyć?

TADEUSZ NALEWAJK*

Nie mamy się czego wstydzić. W całej Europie podatnicy dotują systemy emerytalne rolników. Na przykład w Grecji dopłata do systemu ubezpieczeniowego wynosi 100 proc. Gdyby nie było tego rodzaju wsparcia, rolnik byłby zmuszony sprzedawać żywność za cenę umożliwiającą mu nie tylko odtworzenie produkcji, lecz także opłacenie składek w pełnej wysokości. Niewiele osób wie, że statystyczny Polak dopłaca do rolników ubezpieczonych w KRUS około 390 zł. Dla porównania tak samo liczona dotacja do systemu emerytalno-rentowego ZUS wynosi 841 zł. Jednocześnie Skarb Państwa ma zobowiązania wobec rolników, którzy do 1990 roku przekazali mu 350 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2,2 mln ha.

Rolnicy w KRUS

15,45 mld zł – tyle w 2010 roku wyniesie dotacja do funduszu emerytalno-rentowego KRUS

22 mln zł – takie będą dodatkowe wpływy z podniesienia wysokości składek najbogatszym rolnikom

1,6 mln osób jest ubezpieczonych w KRUS

16 tys. osób płaci wyższe składki

Czy rolnicy nie powinni płacić wyższych składek do KRUS?

Nie. Kryzys w rolnictwie spowodował, że dochody rolników spadły. Gdyby dzisiaj rolnicy musieli płacić składki w zależności od dochodów, to po ich pobór należałoby wysłać komorników.

Od ponad roku pracuje zespół, który ma przygotować reformę KRUS. Jaki jest cel jego pracy, skoro wiadomo, że reformy nie będzie?

Od marca, czyli od czasu powołania mnie na stanowisko wiceministra rolnictwa, wchodzę w skład Międzyresortowego Zespołu do Spraw Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Do tej pory zespół przeprowadził diagnozę sytuacji w ubezpieczeniu społecznym rolników na tle reformy powszechnego systemu ubezpieczeń oraz perspektyw wypłat świadczeń emerytalnych z dwóch filarów. Nasz zespół ma m.in. wypracować nowy mechanizm opłacania składek przez rolników. Docelowo dotacja z budżetu państwa będzie trafiała do ubezpieczonych, których nie będzie stać na sfinansowanie przyszłej emerytury. Diagnoza wskazuje, że takie rozwiązania nie spowodują zmniejszenia dotacji do systemu ubezpieczeniowego rolników. Nowy system musi być gotowy co najmniej z dwuletnim wyprzedzeniem, bo taka jest specyfika przygotowania budżetu państwa.