PAWEŁ JAKUBCZAK

Ile osób wystąpiło do tej pory o przeliczenie emerytury na podstawie okresów ubezpieczenia w USA?

ELŻBIETA DRYGALSKA*

Zainteresowanie jest ogromne. Codziennie napływają nowe wnioski od osób chcących otrzymać świadczenie emerytalno-rentowe na podstawie polsko-amerykańskiej umowy z 2 kwietnia 2008 r. o zabezpieczeniu społecznym, która weszła w życie 1 marca. Od marca do września 2009 r. do I Oddziału ZUS w Warszawie wpłynęło około 2340 – pism i wniosków.

A gdzie zainteresowani mają składać wnioski?

Osobom, które mają okresy ubezpieczenia w obu krajach, wystarczy zgłoszenie jednego wniosku do instytucji jednego z państw. Data zgłoszenia wniosku jest w takim przypadku wiążąca także dla instytucji drugiego państwa. Wnioski kierowane do instytucji polskiej i amerykańskiej mogą być sporządzane zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

W jaki sposób trzeba złożyć taki wniosek?

Można je składać osobiście lub przesyłać pocztą. Umowa ściśle nie określa instytucji, do której należy skierować wniosek. Osoba zamieszkała w Polsce może więc złożyć wniosek o emeryturę czy rentę do ZUS – I Oddział w Warszawie, który jest jednostką właściwą do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem umowy, do terenowych jednostek organizacyjnych ZUS albo do amerykańskiej instytucji właściwej, tj. do Federalnego Biura Świadczeń (Federal Benefits Unit) przy Ambasadzie USA w Warszawie.