Zaledwie trzy miesiące mają firmy na przygotowanie wykazu stanowisk pracy i osób, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub charakterze. Czy mają z tym problemy?

DANUTA KORADECKA*

– Tak, ale czas na to był od stycznia. Każdego tygodnia do naszego instytutu przychodziło około 30 pytań od firm. Wątpliwości dotyczące wpisania konkretnego stanowiska pracy do wykazu prac uprawniających do emerytur pomostowych muszą być jednak rozstrzygane w konkretnym zakładzie.

Ile pracodawcy muszą zapłacić za jedno wyjaśnienie?

– Nic. Bezpłatne udzielanie odpowiedzi na pytania pracodawców należy do naszych obowiązków.

Czego najczęściej dotyczą pytania?

– Najwięcej pytań dotyczy rozróżnienia czynników szkodliwych i szczególnych. Nadal pracownicy uważają, że ustawa wskazuje takie szkodliwe czynniki chemiczne, pyły czy hałas jako te uprawniające do emerytur pomostowych. Natomiast służby bhp mają trudności w uświadomieniu im, że szkodliwe warunki pracy są definiowane i regulowane w innych ustawach mających związek tylko z kodeksem pracy, a nie systemem emerytalnym. Pracownicy i przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w przypadku emerytur pomostowych musi też być spełniony warunek łącznego występowania czynnika szczególnego oraz ujęcie danego rodzaju prac w wykazie. Z informacji, jakie docierają do nas, wynika jednak, że wiele wątpliwości dotyczy kwalifikowania stanowisk pracy, na których występuje sterowanie procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Czy takie osoby nie powinny mieć prawa do emerytur pomostowych?

– Tego nie powiedziałam. Praca ta mieści się w koncepcji ustawy o emeryturach pomostowych pod warunkiem, że będzie ujmowana zgodnie z jej zapisami. W przypadkach zagrożenia awarią skutkującą naruszeniem bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu wymagań ustawy o ochronie środowiska.