ŁUKASZ GUZA

Miesiąc temu weszła w życie ustawa antykryzysowa, dzięki której pracodawcy mogą korzystać z subsydiów płacowych. Czy zainteresowanie nową formą pomocy jest duże?

ZBIGNIEW PUSZ*

Zainteresowanie różni się w poszczególnych regionach kraju. Generalnie trzeba jednak stwierdzić, że choć samych wniosków nie otrzymaliśmy jeszcze zbyt wiele, to zainteresowanie oferowanymi przez ustawodawcę rozwiązaniami w skali ogólnej jest bardzo duże. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od kierowników biur terenowych FGŚP wielu przedsiębiorców już dziś składa deklaracje, że złożą stosowne dokumenty i będą ubiegać się o subsydia.

O co najczęściej pytają firmy?

Tematyka poruszanych problemów jest bardzo szeroka, od problemów bardziej technicznych po skomplikowane zagadnienia o charakterze prawnym. Najczęściej firmy pytają m.in. o to, jak napisać program naprawczy i co powinien on zawierać, czy i na jakich zasadach przedsiębiorca może zawrzeć umowę z Funduszem Pracy po wcześniejszym podpisaniu umowy z FGŚP oraz jak długo powinien trwać okres ochrony pracownika przed zwolnieniem po zakończeniu pobierania świadczeń. Przedsiębiorcy chcą też dowiedzieć się, czy można łączyć pobieranie pomocy z tytułu obniżenia czasu pracy oraz ogłoszenia przestoju w produkcji, a także czy można pobierać równocześnie świadczenia z FGŚP oraz FP.

Dziś rusza wspólna kampania DGP i FGŚP, dzięki której pracodawcy będą mogli uzyskać informacje o pomocy wypłacanej przez Fundusz i procedurze jej przyznawania. Jaki wkład do programu wniesie FGŚP?

Fundusz jest jednym z głównych wykonawców tzw. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu. Chcielibyśmy jak najbardziej przybliżyć zasady ubiegania się o subsydia i zmianę warunków spłaty zadłużenia powstałego z tytułu wypłat w trybie art. 4 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wymogi i obwarowania ustawowe w tym zakresie oraz przebieg postępowania w FGŚP. W tym celu we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną będziemy zamieszczać na jej łamach eksperckie wywiady z pracownikami Funduszu, wyjaśnienia dotyczące najistotniejszych wątpliwości dotyczących stosowania ustawy i rozporządzenia oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania pracowników i przedsiębiorców. W miarę naszych możliwości, we współpracy z DGP, postaramy się też zorganizować dyżury telefoniczne lub czat z ekspertami Funduszu, oczywiście o ile powstanie taka potrzeba.

Fundusz chce wypracować jednolite procedury ubiegania się o wypłaty subsydiów płacowych. Dzięki wspólnej kampanii będzie to chyba prostsze?

Tak. Naszym zamiarem jest opracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur wewnętrznych, tak by wnioski o subsydia lub zmianę warunków spłaty zadłużenia rozpatrywane były według jednego schematu w całym kraju. Zapewni to pełny obiektywizm sposobu załatwiania spraw, obiegu dokumentów i zasad postępowania z otrzymanymi wnioskami. Nie ukrywam, że liczymy na to, iż dzięki wzajemnej współpracy lepiej poznamy problemy, z jakimi przedsiębiorcy borykają się w praktyce z realizacją założeń ustawy i rozporządzenia, co pozwoli nam na szybsze reagowanie na zgłaszane problemy i ujmowanie ich w wewnętrznych procedurach.