● Rząd przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Jak pani ocenia zapisy dotyczące większej kontroli zwłaszcza nad prywatnymi domami pomocy społecznej?

– Ta zmiana jest potrzebna, aby zareagować na wiele bulwersujących przypadków nieprawidłowości w prywatnych placówkach opiekuńczych. Musi być większa kontrola nad takimi domami prowadzonymi w ramach działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące dom pomocy społecznej (dps) nie rejestrowały się bowiem u wojewody, aby unikać kontroli. Rodziny często chcą się pozbyć starego człowieka. Coraz więcej jest też osób, które wyemigrowały, a zostali ich rodzice. Są oni gotowi dużo płacić za opiekę, a nie są w stanie sprawować kontroli, jak ta opieka jest realizowana. Nie zadają sobie trudu, aby sprawdzić, czy ten dom jest w rejestrze prowadzonym przez wojewodę.

● Czy potrzebna jest ustawa o zawodzie pracownika socjalnego?

– Zdecydowanie tak. Obecne przepisy znajdujące się w ustawie o pomocy społecznej są niewystarczające. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, pracownik socjalny to bardzo specjalny zawód, który nie ma jasnej konotacji w świadomości społecznej. Taki jest też wydźwięk słów, gdy ktoś mówi, ten opiekun społeczny ten pracownik z opieki, urzędnik z gminy. Zupełnie inaczej jest, gdy używamy słów, nauczyciel, lekarz, pielęgniarka. Tu akcentujemy zadania, funkcje, które pełnią.

● A co z kwalifikacjami zawodowymi?

– Ustawa musi zdecydować, jakie pracownik socjalny powinien mieć kwalifikacje. Chodzi tu nie tylko o formalne wymagania, wymienienie szkół, ale wiedzę, jaka jest niezbędna dla tego zawodu. Następnie w ustawie muszą się pojawić elementy etyki zawodowej, coś w rodzaju kodeksu. Pracownicy socjalni w swoich działaniach ingerują w życie rodziny, muszą więc mieć do tego społeczne przyzwolenie. Ostatnia bardzo ważna rzecz do rozstrzygnięcia w ustawie – że pracownik socjalny to nie tylko pracownik pomocy społecznej. Podobnie, nie każda osoba zatrudniona w ośrodku pomocy społecznej jest pracownikiem socjalnym, tam jest psycholog, pedagog prawnik, pielęgniarka i pracownik socjalny.