● Za pierwsze półrocze tego roku NFZ miał niższe wpływy, a do końca roku mogą się one zmniejszyć o prawie 1,8 mld zł. Czy oznacza to ograniczenia w dostępie do świadczeń?

– Myślę, że nie będzie aż tak źle. Wynika to z tego, że na spadek naszych przychodów wpłynęły głównie obniżające się przychody z KRUS. Miesiąc do miesiąca otrzymujemy z tego źródła o około 40 mln zł mniej, niż było to planowane. Niestety, jest to tendencja trwała, bo wynika bezpośrednio z uzależnienia wysokości składki do KRUS od ceny jednego kwintala żyta. A ta jest obecnie bardzo niska.

● Co w takiej sytuacji zamierza pan zrobić?

– W najbliższym czasie wystąpię do ministra zdrowia oraz ministra finansów o korektę planu finansowego NFZ na ten rok w zakresie przychodów. Skorygujemy przychody z KRUS o ponad 500 mln zł. O tyle bowiem będą one niższe w ciągu tego roku. Jednocześnie zaproponuję rozwiązanie rezerwy ogólnej. Obecnie wynosi ona ponad pół miliarda zł. Podsumowując, rozwiążemy rezerwę i jednocześnie obniżymy przychody.

● I z tego skorygujecie braki z KRUS?

– Tak.

● Ale przecież mniej pieniędzy spływa do NFZ również z ZUS. Jak zlikwidujecie ten niedobór?

– Faktycznie pieniędzy z ZUS jest również mniej. Ale bardziej niepokojące są wahania w ich ściągalności. Jednego miesiąca tych pieniędzy jest mniej, drugiego trochę więcej, niż zakładaliśmy, a jeszcze w kolejnym dokładnie tyle, ile przewidzieliśmy. To bardzo niepokojący sygnał, bo oznacza, że za kilka miesięcy sytuacja może być jeszcze gorsza.

● Kiedy może się to stać?

– Załamanie czeka nas prawdopodobnie pod koniec tego roku albo na początku przyszłego.

● Czyli najgorsze przed nami?

– Spodziewam się, że bardzo trudnym okresem dla systemu lecznictwa będzie 2010 i 2011 rok. Pewnej poprawy spodziewamy się dopiero od 2012 roku.

● A co funduszem zapasowym?

– Na funduszu tym jest zgromadzone 2,7 mld zł. Zostanie on jeszcze zasilony 1,1 mld zł, jakie trafiły dodatkowo do NFZ w ubiegłym roku.

● Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?

– Środki te posłużą do załatanie niedoborów w przychodach składki w 2010 i 2011 roku. Szacujemy, że wyniosą one ponad 2 mld zł. Dzięki temu środki na świadczenia zdrowotne, jakie będą przeznaczone na ich sfinansowanie w 2010 roku, nie będą niższe niż w tym.

● Kiedy zostaną zapłacone nadwykonania za ten rok?

– Dyrektorzy oddziałów NFZ już mogą podejmować decyzję w tej sprawie.

● A co z tymi z 2008 roku?

– Ta kwestia jest bardziej skomplikowana, ponieważ ubiegłoroczne umowy z NFZ już wygasły. Podstawą do zapłaty mogą być ugody przedsądowe, które są zawierane między świadczeniodawcami a Funduszem. A to zawsze trochę trwa.