● Dzisiaj Sejm zajmie się rządową propozycją zmian dotyczącą kontaktów przez internet osób fizycznych i firm z administracją. Rząd przygotowuje też zmiany dotyczące podpisu elektronicznego. Dlaczego?

– Ze względu na zmiany technologiczne i dość powolne wdrażanie systemów pozwalających na kontaktowanie się obywateli z urzędami. Dlatego konieczne stało się przygotowanie nowej ustawy o podpisach elektronicznych oraz nowelizacji ustawy o informatyzacji. Pierwsza z nich nie tylko porządkuje sprawy dotyczące tego podpisu, ale wprowadza też wcześniej nieuregulowane w Polsce rodzaje podpisów, np. zaawansowany podpis elektroniczny. Potrzeba zmiany tej ustawy wynika również z faktu, że dotychczasowa ustawa powstała jeszcze w okresie przed przystąpieniem Polski do UE. Druga wprowadza natomiast tzw. zaufany profil jako dodatkowy, zamienny wobec podpisu elektronicznego, sposób identyfikacji obywateli w kontaktach z administracją publiczną. Oba rozwiązania dotyczące e-podpisu i zaufanego profilu będą się wzajemnie uzupełniać.

● Obecnie obowiązujące przepisy nakazujące przedsiębiorcom zakup bezpiecznego e-podpisu są nadal krytykowane. Certyfikaty nadal są stosunkowo drogie, a służą tak naprawdę do kontaktów z ZUS.

– Zmiany przepisów spowodują, że radykalnie obniżą się koszty korzystania z e-podpisu. Obniżce kosztów sprzyjać będzie też rozwój palety usług transakcyjnych opartych na identyfikacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Interesującą propozycją może być wprowadzenie zaufanego profilu, proponowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla wszystkich usług znajdujących się na platformie e-PUAP, tj. elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Wejście w życie takiej regulacji spowoduje, że będzie możliwy kontakt między obywatelem a urzędem, bez konieczności kupowania bezpiecznego e-podpisu. Dodatkowo wszystkie osoby korzystające z dowodów osobistych wydanych po 2011 roku będą korzystać z podpisu osobistego zawartego w elektronicznym dowodzie osobistym.

● W jaki sposób płatnicy składek czy ubezpieczeni będą mogli kontaktować się z ZUS?

– Wprowadzenie zaufanego profilu lub pieczęci elektronicznej spowoduje, że koszty uwierzytelnienia przedsiębiorcy w elektronicznych kontaktach z instytucjami będą niższe. Jednocześnie nowe rozwiązania będą bezpieczne, gdyż przy ich tworzeniu będą wykorzystane podobne technologie jak w przypadku podpisu elektronicznego.

● Dlaczego więc nie zastosowano takiego rozwiązania wcześniej, ale zmuszono firmy do wykupywania e-podpisu?

– Nowe rozwiązania trzeba było przygotować. Gdybym był przekonany o tym, że bezpieczny e-podpis jest idealnym, jedynym rozwiązaniem, to nie proponowałbym zmiany w obecnie obowiązującej ustawie. Bo jeśli coś funkcjonuje dobrze, to po co to zmieniać. Mamy w planie wprowadzenie e-pieczątki oraz zaawansowanego podpisu elektronicznego, które już nie wymagają stosowania tzw. bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Spowoduje to radykalne obniżenie kosztów przesyłania dokumentów przez internet. W ubiegłym roku bezpiecznych e-podpisów było około 10 tys., obecnie wydano ich ponad 250 tys. Wówczas kosztował ponad 300 zł, obecnie niecałe 200 zł z certyfikatem na dwa lata, a po tym okresie kilkadziesiąt złotych rocznie za jego odnowienie.