Na dzisiejszym posiedzeniu rząd może się zająć ostateczną wersją planu B dla samorządów, które chcą przekształcać samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki. Kto z niego skorzysta?

- W ostatecznej wersji planu B uwzględnimy część istotnych uwag zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych. Proponujemy rozszerzenie listy samorządów, które będą mogły skorzystać z pieniędzy z budżetu na spłatę części zobowiązań swoich szpitali. Taką propozycję przedstawimy Radzie Ministrów. Trzeba jednak pamiętać, że każde rozszerzenie programu wymaga zwiększenia środków finansowych w budżecie.

Które samorządy skorzystają więc z planu B?

- Przede wszystkim te, których szpitale mają zobowiązania publicznoprawne, czyli np. wobec ZUS czy fiskusa. Ponadto program będzie skierowany do tych samorządów, które już wcześniej poniosły trud finansowy i spłaciły długi podległych sobie SP ZOZ.

A co z tymi, które już są właścicielami szpitali działających w formie spółek?

- One również będą mogły skorzystać z programu B.

Ale minister zdrowia zapowiedział, że państwo przekaże dodatkowe środki tym samorządom, które udowodnią, że pieniądze, które przekazały szpitalom, faktycznie posłużyły do spłaty ich zobowiązań?

- Tak. Chcemy mieć pewność, że pieniądze zarezerwowane w budżecie trafią faktycznie do tych samorządów, które poniosły trud spłaty długów SP ZOZ. Jest to o tyle trudna kwestia, że ciężko jest znaleźć zależność prawną między przekazaniem tych pieniędzy i ich późniejszym wydatkowaniem.

Nawet jeżeli długi szpitala były pokryte ze środków, które pochodziły z kredytu zaciągniętego przez samorząd?

- Nie wiemy, co było faktycznie spłacone z tego kredytu. Czy środki z niego były przekazane na spłatę zobowiązań SP ZOZ czy może jednak nie i wydano je np. na jego bieżącą działalność.

Czyli jeżeli samorząd udowodni, że z kredytu spłacił zobowiązania SP ZOZ, to te pieniądze zostaną mu zwrócone?

- Taka jest nasza propozycja.

A co jeżeli okaże się, że pieniądze z kredytu zaciągniętego przez samorząd zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie SP ZOZ?

- Nie otrzymają wtedy dotacji z budżetu. Również w przypadku, jeżeli kredyt był wykorzystany do spłaty zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ. W takiej sytuacji samorząd nie może liczyć na to, że budżet zwróci mu te środki.

A w przypadku ugód, jakie samorząd wynegocjuje z wierzycielami cywilnoprawnymi SP ZOZ?

- To, co samorząd wynegocjuje, w ramach ugody, z kontrahentami SP ZOZ przed rozpoczęciem procesu przekształceń, będzie objęte dofinansowaniem z planu B. Zasada jest prosta - za każdą złotówkę umorzenia uzyskaną w wyniku ugody druga złotówka będzie pochodziła z dofinansowania z budżetu.