• Dlaczego Francja zdecydowała się na otwarcie swojego rynku pracy dla Polaków dopiero od 1 lipca 2008 r.?

- Złożyły się na to dwie przyczyny. Pierwszą było stosunkowo wysokie, bo wynoszące w latach 2004-2005 9-proc. bezrobocie. Obecnie spadło do 5-8 proc. Drugim powodem jest wysoko rozwinięty system świadczeń socjalnych, do którego ma prawo każdy pracujący we Francji, bez względu na narodowość.

• Ilu Polaków może według pani wyjechać do pracy we Francji po 1 lipca?

- Co roku o tej porze do Francji z Polski wyjeżdża około 20 tys. pracowników sezonowych. Myślę, że to się radykalnie nie zmieni.

• Jaką najniższą płacę powinien otrzymać Polak, pracując we Francji?

- Polacy mogą liczyć przynajmniej na pensję minimalną. Niestety ze względu na wysokie obciążenia z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych kwota ta topnieje. Wynagrodzenie minimalne wynosi 1 308,88 euro brutto, tj. 1 027,99 euro netto miesięcznie. Należy pamiętać o tym, że we Francji obowiązek odprowadzania podatku w pełni spoczywa na pracowniku, podatki nie są potrącane z pensji.

• Jakich pracowników najbardziej poszukuje się we Francji?

- Na francuskim rynku pracy najbardziej poszukiwani są specjaliści, bez względu na wykształcenie, wyższe czy zawodowe. Jeżeli chodzi o sektory trzeba wymienić: hotelarstwo i gastronomię, handel i nowoczesną dystrybucję, transport, logistykę, usługi finansowe i doradcze oraz sektor budownictwa. We Francji jest też duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych przy zbiorze owoców i warzyw, a także przy winobraniach.

• Czy jest odrębna procedura zatrudnienia dla specjalistów, np. inżynierów czy lekarzy?

- W przypadku niektórych zawodów, takich jak np. notariusz, wymagane są odrębne procedury, ale ogólnie nie ma restrykcji. A na przykład lekarze są wręcz mile widziani.

• Z jakich źródeł informacji powinni korzystać Polacy szukający pracy we Francji?

- Z EURES tj. European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) To sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy (www.eures.praca.gov.pl). Można tez korzystać z ANAEM - Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji. Udziela ona informacji francuskim pracodawcom oraz Polakom zainteresowanym podjęciem pracy we Francji na temat obowiązujących przepisów regulujących pracę i pobyt cudzoziemców we Francji (www.anaem.social.fr).

• Jakie uprawnienia pracownicze będą przysługiwały Polakom pracującym we Francji?

- We Francji tygodniowy czas pracy wynosi 35 godz. Pracownicy mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wysokości dwa i pół dnia za każdy przepracowany miesiąc pracy. Urlop macierzyński wynosi 16 tygodni (w tym 6 tygodni przed planowanym porodem). Również ojcowie mają prawo do urlopu z okazji narodzin dziecka (11 nieprzerwanych dni wolnych od pracy). Podobnie jak wszystkie osoby zatrudnione we Francji legalnie, Polacy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Powinien być spełniony warunek przepracowania 6 miesięcy w ciągu ostatnich 22 miesięcy.

• Jakie obowiązki będą spoczywały na przedsiębiorcach przy zatrudnianiu Polaków?

- Pracodawca będzie musiał zgłosić pracownika do URSSAF, odpowiednik ZUS. To pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Wynoszą one około 40 proc. wynagrodzenia brutto. Pozostałe składki (emerytalne oraz chorobowe) potrącane są z pensji pracownika. (ok. 20 proc.).