Kim jest HR Biznes Partner?

- HR Biznes Partner to menedżer personalny, tzw. generalista, który zna i rozumie biznes swojej firmy i jest partnerem dla swoich wewnętrznych klientów.

Jest on częścią biznesowego zespołu kierującego firmą (lub jednostką) i głównym partnerem w rozmowach o efektywności organizacyjnej, procesach i systemach wspierających biznes oraz o zmianach strategicznych firmy. Jego współpracownikami najczęściej są eksperci od wynagrodzeń i świadczeń lub rekrutacji i rozwoju pracowników (w większych firmach np. w ramach funkcji Shared Service).

Jakie są korzyści i zagrożenia z wdrożenia takiego zewnętrznego szefa HR w firmie?

- Przede wszystkim biznes czuje się w pełni wspierany i zrozumiany. Szczególnie, kiedy kompetencje HR Biznes Partnera pozwalają mu porozumiewać się językiem biznesu i działać zgodnie z jego zasadami, a miękki (dla wielu osób) HR wyrażać za pomocą wskaźników i liczb, pokazując ROI działania tej funkcji.

Dodatkowo, dzięki bliskiej współpracy i współtworzeniu strategii biznesowej, HR jest w stanie wypracowywać lepsze procesy i systemy, które nie są postrzegane jak nikomu nie potrzebne wymysły, ale autentyczna wartość dodana.

To oczywiście wymaga zmian w kompetencjach menedżerów personalnych i podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie biznesu, ale w tych firmach, w których model HR Biznes Partner został wdrożony, pozycja działu personalnego oraz jego wartość w oczach menedżerów biznesowych znacząco urosła.

Zagrożenia wynikające z wdrożenia takiego modelu wynikają natomiast z niepełnego lub nie konsekwentnego jego wdrożenia. Z jednej strony firmy powołują HR Biznes Partnera, ale nie przyznają im właściwych kompetencji, np. w sprawie szkoleń lub zatrudnienia pracownik lub menedżer musi kontaktować się z kimś innym.

Innym zagrożeniem jest niepełne zdefiniowanie zakresu obowiązków i uprawnień pomiędzy HR Biznes Partnerem, a innymi funkcjami HR. Poprzez niejasność podziału zadań i brak szybkiej reakcji ze strony HR klient może czuć się zdezorientowany i nie usatysfakcjonowany poziomem obsługi.

A co jeśli w firmie nie ma kompetencji do wdrożenia takiego modelu?

- Koncepcja zewnętrznego HR Biznes Partnera jako dyrektora personalnego na godziny jest na świecie co raz popularniejsza. Jest to przeważnie ekspert z kilkunastoletnim stażem w zarządzaniu HR, który, na stałe współpracując z firmą przez kilka dni w tygodniu, pełni funkcję Biznes Partnera w obszarze HR.

Nasza firma jako pierwsza w Polsce zaczęła tę usługę proponować. Form takiej współpracy może być wiele. Przykładowo HR Biznes Partner może samodzielnie prowadzić strategiczny i operacyjny HR w tych firmach, gdzie liczba zatrudnionych nie wymaga zatrudniania menedżera personalnego na pełen etat.

HR Biznes Partner sprawdza sie jako mentor przygotowujący świeżo nominowanego menedżera personalnego (przeważnie z wewnętrznej rekrutacji) do funkcji pełnego HR Biznes Partnera poprzez wspólne realizowanie zadań i celów (uczenie się przez doświadczenie).

Może on również pełnić funkcje menedżera tymczasowego HR (Interim), kiedy trzeba zastąpić szefa działu kadr podczas jego nieobecności (urlop macierzyński, projekt międzynarodowy, odejście z pracy), ponieważ zarówno dział, jak i rozpoczęte projekty i cele dla HR nie pozwalają na utratę ich kontynuacji.

Kiedy przychodzi duży, strategiczny projekt w obszarze zasobów ludzkich, a posiadane zasoby i bieżące działania nie pozwalają na pełną koncentrację na nim, obowiązki lidera projektów pełni HR Biznes Partner.

W jakich sytuacjach model zewnętrznego HR Biznes Partnera się sprawdza?

- Ze względu na swoje szerokie kontakty HR Biznes Partner łączy w sobie wiedzę i doświadczenie nie jednego, ale kilku doświadczonych menedżerów. Również ze względu na to, że jesteśmy zewnętrzni, choć bardzo blisko i długo współpracujący, naszym klientom daje to komfort obiektywizmu rozwiązań, co wydaje się szczególnie cenne w przypadku restrukturyzacji, czy zmian transformacyjnych w firmie.